• 2016/04/26

EFHR dalyvavo Lenkijos nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Kultūrų dialogas ar konfliktų šaltinis – tautinių mažumų problematika Europoje“

EFHR dalyvavo Lenkijos nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Kultūrų dialogas ar konfliktų šaltinis – tautinių mažumų problematika Europoje“

52014 m. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos užsakymu buvo atlikta viešosios nuomonės apklausa visuomenės teisinio švietimo klausimais. Apklausos rezultatai parodė, kad vos 21 % respondentų mano, kad turi pakankamai žinių apie savo teisių apsaugą, 34 % respondentų nurodė, kad tokių žinių apskritai neturi, o 30 % apklaustųjų pageidavo gauti daugiau informacijos šiuo klausimu.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) norėdamas patyrinėti,  ką apie sąmoningumo didinimą žmogaus teises apsaugos klausimais mano aukštosios mokyklos ir valstybinės institucijos, kreipėsi į jas su klausimu, ar jų atstovaujamoje įstaigoje yra mokymo dalykas apie žmogaus teises bei su prašymu pateikti informaciją apie organizuojamus mokymus šia tema.

Buvo išsiųstos 42 užklausos ir gauti 26 atsakymai. Pasirodė, kad tik 5 universitetuose (Vilniaus universitete, Mykolo Romerio universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Šiaulių universitete, Lietuvos edukologijos universitete) ir 2 kolegijose (Marijampolės kolegijoje, Lietuvos verslo kolegijoje) dėstomas dalykas apie žmogaus teises. Plačiausiai ši tema nagrinėjama Mykolo Romerio universitete, kuriame nuo 2004 m. dėstomi šie dalykai: tarptautinė žmogaus teisių apsauga, žmogaus teisės biomedicinoje, Europos Sąjunga ir žmogaus teisės, tarptautinės žmogaus teisių apsaugos problemos. Minėtus dalykus dažniausiai dėsto profesoriai iš Lietuvos.

Kitų universitetų ir kolegijų atveju, žmogaus teisės nėra atskirai dėstomas dalykas, tačiau su šiuo klausimu susijusios problemos aptariamos kitų paskaitų metu, pavyzdžiui,  paskaitose apie socialinį darbą, politologiją, žmogaus teises biomedicinoje, žmogaus, vaiko ir kitas teises.

Situacija valstybinėse institucijose atrodo kiek geresnė, nes yra organizuojami mokymai apie žmogaus teises ir su tuo susijusiais klausimais. 2012–2015 metais Valstybės tarnybos departamentas suorganizavo 34 mokymus, kuriuose sudalyvavo 237 žmonės. 2012–2015 metais Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos suorganizavo 39 mokymus, kuriuose sudalyvavo apie 1 000 žmonių. Daugiausiai dalyvių (253) sulaukė mokymai apie smurtą šeimoje ir nusikaltimus lyties pagrindu.

Ne mažiau svarbius mokymus organizavo Lietuvos Respublikos Generalinė Prokuratūra. 2012–2015 metais ši institucija suorganizavo 14 mokymų, kuriuose dalyvavo 248 žmonės. Daugiausiai dalyvių – 110 – sulaukė mokymai „Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika taikant Europos žmogaus teisių konvencijos straipsnius, susijusius su bylomis prieš Lietuvą ir diskriminacijos draudimu“. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pateikė informaciją, kad 2012–2015 metais organizavo 7 mokymus, kuriuose dalyvavo 200 žmonių. Mokymų tema buvo susijusi su Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimu. 2016 m. planuojama organizuoti tarptautinę konferenciją apie visuomenės teisinį švietimą.

Nacionalinė teismų administracija taip pat organizavo mokymus šia tema teismo teisėjams ir kitiems asmenims. 2012–2015 metais jie sulaukė nemažo susidomėjimo, nes juose dalyvavo 973 žmonės. Didžiausia konferencija skirta Europos Sąjungos teisei įvyko 2014 metais.

Nuo pat savo veiklos pradžios mūsų fondas organizuoja nemokamus mokymus žmogaus teisių apsaugos klausimais. Mokymai pritaikomi pagal mokinių, teisininkų ar kitų suinteresuotų žmonių grupių poreikius. 2015 m. spalio 21 d. EFHR organizavo nemokamus mokymus apie tarptautinės teisės aktų įgyvendinimą. 2015 m. lapkričio 26 d. EFHR organizavo antrą dalį nemokamos mokymų sesijos apie žmogaus teises ir teismo procesą tarptautinėje teisėje. Bendras abiejų mokymų dalyvių skaičius  siekė apie 150 žmonių. Apie tai skaitykite plačiau čia ir čia. 2015 m. iš viso EFHR mokymuose dalyvavo apie 1 000 žmonių.

Iš pateiktos informacijos matyti, kad Lietuvoje skiriama pernelyg mažai dėmesio žmogaus teisių problemoms, todėl gyventojai, gindami savo teises, kreipiasi į netinkamas institucijas arba iš viso netiki galimybe sulaukti iš jų atsakymo, apie ką užsimena Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas savo 2015 m. ataskaitoje, nurodydamas, kad 95 % žmogaus teisių pažeidimų aukų niekur nesikreipia pagalbos. EFHR sutinka su teisingumo ministro nuomone, kad valstybė turėtų formuoti ir vykdyti teisinio švietimo politiką nuo mažens, o teisės pagrindus būtina dėstyti aukštosiose mokyklose. Tikimės, kad EFHR indėlis, šviečiant visuomenę žmogaus teisių klausimais, gali padidinti Lietuvos gyventojų sąmoningumą šiuo klausimu.

EFHR primena, kad suteiks nemokamą teisinę pagalbą kiekvienam, kuris tapo diskriminacijos ir žmogaus teisių pažeidimų auka profesiniame ar privačiame gyvenime. Taip pat EFHR organizuoja nemokamus mokymus apie žmogaus teisių apsaugą pagal mokinių, institucijų ar privačių įmonių darbuotojų ir kitų suinteresuotų žmonių grupių poreikius.

EFHR

61

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…