• 2015/06/16

Prie EFHR komandos prisijungė nauja praktikantė

Prie EFHR komandos prisijungė nauja praktikantė

efhr-1Natalia Patucha yra II kurso magistrantūros studentė Jogailos Universiteto Krokuvoje Europos studijų fakultete. Jos specialybė –  Europos teisinė sistema.

Studijuodama Natalia pasisiėmė teorinių žinių apie tarpvyriausybine politiką ir procesus, kurie vyksta Europos Sąjungos (ES) institucijų sistemoje. Aktyvi veikla moksliniuose būreliuose bei praktika Silezijos vaivadijos biure, leido jai susipažinti su socialiniu Europos integracijos aspektu.

2014 m. Natalija dalyvavo studentų mainų programoje Camp America Counsellor Jungtinėse Amerikos Valstijose. Per tris mėnesius trukusį darbą su neįgaliais žmonėmis ir jaunimu, kuris Merilando valstijoje yra religine mažuma, Natalija susidūrė su realiomis diskriminacijos ir socialinio atmetimo problemomis.

Aktyvus ir pasižymintis įvairiapuse veikla žmogaus teisių, o ypatingai tautinių mažumų, srityje Europos žmogaus teisių fonas (EFHR) paragino Natalią atlikti čią praktiką. Savo viešnagės Vilniuje metu ir dalyvaujant EFHR organizuojamuose projektuose, Natalia norėtų susipažinti su metodais užkertant kelią diskriminacijai, veikiančiai šalies lygyje. Ji tikisi, kad darbas tarptautinėje aplinkoje bus jai ne tik įkvėpimu, bet ir taps sėkmės bei tolesnio augimo galimybe.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…