Europarlamentarai siekia išsaugoti tautinių mažumų mokyklas Lietuvoje

2015 m. birželio 10 d. 60 visas politines frakcijas atstovaujančių Europos Parlamento (EP) narių iš 13 Europos Sąjungos šalių, pasirašė protesto laišką Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui. Laiškas – protesto forma, susijusi su blogėjančia tautinių mažumų padėtimi Lietuvoje, ypač švietimo teisių apsaugos klausimu. 2015 m. birželio 11 d. Jungtinės tradicinių mažumų, tautinių bendruomenių ir kalbų grupės (Intergroup for…