• 2014/05/12

Naujausia ataskaita apie rasizmą ir diskriminaciją Lietuvos darbo rinkoje

Naujausia ataskaita apie rasizmą ir diskriminaciją Lietuvos darbo rinkoje

mano teises logoEuropos žmogaus teisių fondas (EFHR) kviečia susipažinti su naujausia ataskaita European Network Against Racism (ENAR, liet. Europos tinklas kovai prieš rasizmą) už 2012-2013 metus, kuri buvo paskelbta šių metų gegužės mėnesį. Tai yra ataskaita apie „Rasizmą ir diskriminaciją Lietuvos darbo rinkoje“ („Racism and related discriminatory practices in employment in Lithuania“). Ataskaitą parengė Birutė Sabatauskaitė ir Eglė Urbonaitė iš Lietuvos žmogaus teisių centro.

Prie ataskaitos rengimo taip pat prisidėjo EFHR, suteikęs interviu ir pateikęs informaciją apie diskriminaciją, patiriama įsidarbinant, darbovietėje arba nutraukiant darbo sutartį. Ataskaitoje EFHR yra ne vieną kartą minima kaip puikus nevyriausybinės organizacijos, ginančios Lietuvos tautinių mažumų interesus, pavyzdys.

Ataskaitoje nurodytus duomenis apie diskriminaciją darbe pateikė teisės ekspertai, mokslininkai ir aktyviai veikiantys teisininkai bei nevyriausybinių organizacijų veikėjai ir darbuotojai. Statistiniai duomenys šiuo klausimu yra labai riboti, nepakankami arba pasenę. Diskriminaciją tyrinėjantys ekspertai ir mokslininkai vienareikšmiškai teigia, kad nevyriausybinės organizacijos yra vienas iš pagrindinių aktorių šioje srityje, nes būtent jos platina informaciją apie žmogaus teises, diskriminacijos klausimus bei siūlo pagalbą šioje srityje.

Kadangi į teismą patenka nedaug bylų dėl diskriminacijos darbo rinkoje tautybės pagrindu bei santykinai nedaug žmonių kreipiasi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, ataskaitos autoriai teigia, kad pagrindinė priežastis yra menkas visuomenės informuotumas apie žmogaus teises. Ataskaitoje galima rasti informaciją apie diskriminaciją darbe dėl religijos, kas ir toliau dažnai išlieka „tabu“ tema. Pavyzdžiui, net 43% netradicinių religinių grupių atstovų Lietuvoje yra patyrę diskriminaciją darbo vietoje. Taip pat 43,8% tautinių mažumų atstovų teigė patyrę diskriminaciją dėl tautybės darbovietėje, kur dažniausiai pasitaikanti problema yra karjeros siekimas darbovietėje.

Nors Lietuvos Vyriausybė 2011 metais priėmė „Nediskriminavimo skatinimo 2012-2014 metų tarpinstitucinės veiklos planą“, tačiau prie jo prisidėti nebuvo kviečiama pilietinė visuomenė. Taip pat rengiant programos įgyvendinimo strategijas, nė viena iš priemonių nebuvo pritaikyta būtent kovai su diskriminacija darbo rinkoje.

Ataskaitoje taip pat yra nurodytos Lietuvai skirtos rekomendacijos dėl padėties gerinimo. Lietuva turi į nacionalinę teisę visiškai perkelti Direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, ir Direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, nuostatas. Neperkėlus šių direktyvų nuostatų, nacionalinėje teisėje lieka spraga, kuri apsunkina asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų veiklą dėl žmogaus teisių (nevyriausybinės organizacijos nepripažįstamos teismo bylų subjektais), su kuo savo veikloje taip pat susidūrė Fondas. Ataskaitos autoriai taip pat pabrėžia būtinybę skubiai priimti Lietuvos tautinių ir etninių mažumų įstatymą bei informuoti apie diskriminaciją darbo rinkoje ir apie žmogaus teises ir laisves. Žmogaus teisių padėtis darbo rinkoje vis dar turi daugybę trukumų.

Fondo ekspertai pranešė Ataskaitos autorėms apie diskriminuojančio pobūdžio darbo skelbimus, kuriuos Fondas seka bei esant būtinybei, traukia teisinėn atsakomybėn už jų skelbimą. Per pastaruosius kelerius metus diskriminacinių skelbimų lyties, tautybės, amžiaus ar religijos pagrindu, skaičius ženkliai sumažėjo. Atskaitoje taip pat minima teisinė ir informacinė EFHR veikla, susijusi su Lietuvos piliečių teisių gynimu darbo rinkoje. Fondas teikia nemokamas teisines konsultacijas nukentėjusiesiems bei platina brošiūras apie asmenų diskriminaciją darbo rinkoje. Skrajutę galite rasti, paspaudę šią nuorodą.

Kviečiame susipažinti su straipsniu apie parengtą ataskaitą interneto tinklalapyje http://manoteises.lt paspaudus nuorodą: „Darbo dienos proga skelbiama ataskaita apie tautinių ir religinių mažumų padėtį Lietuvos darbo rinkoje“.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…