• 2014/01/13

EFHR dėka LNK televizija paviešins medžiagą dėl Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimo

EFHR dėka LNK televizija paviešins medžiagą dėl Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimo

lnklogoEuropos žmogaus teisių fondas (EFHR) su džiaugsmu praneša apie dar vieną laimėtą bylą. Lapkričio 25 d. Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija pripažino, kad L.M. skundas dėl televizijos programos transliacijos, parodytos televizijoje 2013 m. birželio 27 d. LNK, yra pagrįstas. Išnagrinėjusi skundą Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija nutarė, kad LNK televizijos žurnalistai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 13 ir 51 str., o LNK televizija yra įpareigota artimiausioje transliuojamoje žinių laidoje perskaityti 2013 m. lapkričio 25 d. išduotą Komisijos sprendimą.

Pateiktame skunde L.M.  nurodė, kad reportaže apie girtą nepilnametį, kuris pasirodė LNK televizijos žiniose birželio 27 d. be tėvų sutikimo nufilmuotas jos neįgalus sūnus, kuris to metu gulėjo ligoninėje. LNK televizijos žurnalistas reportažui apie girtą nepilnametį užuot kitą paauglį, gulėjusį toje palatoje dėl apsinuodijimo alkoholiu, nufilmavo L.M. sūnų. Nufilmuotos medžiagos transliacijos metu žurnalisto komentare vienareikšmiškai tvirtinama, kad tai būtent L.M 11-metis sūnus yra reportažo apie girtą paauglį pagrindinis herojus. Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija konstatavo, kad LNK televizija pažeidė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 13 str. : „Žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai privalo rūpintis vaikų gerove, savo skelbiamojoje informacijoje nesukelti vaikams sielvarto ar baimės”, ir 51 str., kuris numato, kad „žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai neturi, siedami su nusikalstama veika ir kitais teisės pažeidimais, skelbti nepilnamečio asmens duomenų, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę, išskyrus atvejus, kai nepilnametis asmuo slapstosi nuo teisėsaugos institucijų ar teismo”. Remiantis Visuomenės informavimo įstatymo 46 straipsniu, Komisijos sprendimo turinys privalo būti perskaitytas LNK programos artimiausioje žinių laidoje. Atsižvelgiant į tą patį straipsnį, žurnalistai arba viešosios informacijos rengėjai, nesutinkantys su Komisijos sprendimu, turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

L.M. kreipėsi į EFHR, kadangi jos pirminis, individualus skundas pateiktas Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai buvo išnagrinėtas neigiamai. Fondo dėka, pakartotinis skundas buvo išnagrinėtas teigiamai. EFHR džiaugiasi dėl eilinės laimėtos bylos ir kviečia pasinaudoti Teisinės pagalbos centro teikiamomis paslaugomis (http://lt.efhr.eu/teisines-pagalbos-centras/ ).

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…