Griežtesni Europos Žmogaus Teisių Teismo reikalavimai dėl peticijų pateikim

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) Reglamento 47 taisyklė, numatanti griežtesnius reikalavimus teikiamoms peticijoms. Nauja taisyklė įveda du svarbius pakeitimus, kurie turės įtakos tam, ar peticija bus perduota Teisės departamentui, ar bus atmesta teismui nenagrinėjus. Šie pakeitimai yra skirti pagerinti teismo darbui ir pagreitinti peticijų nagrinėjimą. Pirmas pakeitimas yra…