• 2013/12/23

Prezidentė neatskiria tautinių mažumų nuo migrantų

Prezidentė neatskiria tautinių mažumų nuo migrantų

grybauskaiteŠių metų gruodžio 19 d. Briuselyje Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Gybauskaitė išsakė savo nuomonę apie naują tautinių mažumų projektą (ankstesnis tautinių mažumų įstatymo variantas nebegalioja nuo 2009 m), prikėlimo gyvenimui. Atitinkamu, laukiančiu antrojo skaitymo LR Seime, siūlymu siekiama užpildyti teisinę spragą susijusią su tautinių mažumų Lietuvoje apsauga.

Prezidentė Dalia Gybauskaitė pasakė, kad tautinių mažumų įstatymo iš 1989 m. atgaivinimas pažeistų 1992 m. Lietuvos Konstituciją,o tai reikštų mėginimą grįžti į posovietinę erdvę.

Antroji grėsmė, kokią prezidentė Dalia Gybauskaitė mato projekte, yra daugiakalbystės įteisinimas Lietuvoje,”tarp jų ir rusų kalbą, o jeigu, pavyzdžiui, ateityje turėtume darbo jėgos iš tolimųjų valstybių, dar galbūt turėtume ir kinų kalbą. Aš manyčiau, kad toks įstatymas ir tokia šio Seimo daugumos intencija yra Lietuvos Konstitucijos tiesioginis trypimas”– pabrėžė prezidentė Dalia Gybauskaitė.

Europos Žmogaus Teisių Fondo (EFHR) nuomone prezidentės argumentai neturi pagrindų ir jais siekama pažadinti visuomenėje nenorą reguliuoti tesinius klausimus susijusius su tautinėmis mažumomis. Minėtas įstatymas galiojo iki 2009 metų pabagos, tai yra beveik 20 Lietuvos Nepriklausomybės metų ir jokia institucija (tame tarpe Lietuvos Seimas ar Konstitucinis Teismas) niekada nekalbėjo apie jo prieštaravimą Lietuvos Konstitucijai.

Taip pat reikia pabrėžti, kad pagrindinių sąvokų, susijusių su tautinių mažumų apsauga nežinojimas kelia nepasitikėjimą. Migrantų teises Lietuvoje, panašiai kaip pabėgėlių teises, yra apibrėžtos kituose teisės aktuose ir tautinių mažumų įstatymas nėra (neturėtų būti) taikomas šioms socialinėms grupėms.

EFHR eilinį kartą primena LR prezidentei (ankstesnė organizacijos nuomonė: http://lt.efhr.eu/2013/07/23/prezidente-ir-lenku-klausimas/), kad 2000 m. Lietuvos ratifikuota Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija yra galiojanti. Tai yra tarptautinis aktas, į kurio nuostatas taip pat reikia atsižvelgti visuose įsakymuose ir įstatymuose, ypač kurie yra tiesiogiai susiję su tautinėmis mažumomis. Lietuvos Respublikos prezidentė, kuri prezidento priesaikoje žadėjo atstovauti visą Lietuvos tautą ir valstybę, viešosiose kalbose pareiškia tik savo subjektyvią nuomonę, nepaisydama jokių tarptautinių dokumentų. Dėl to kyla ginčai tarp skirtingas vertybes atstovaujančių grupių bei kompromituoja Lietuvos prezidentę,o tuo pačiu ir pačią Lietuvos Respubliką tarptautinėje arenoje kaip valstybę, kuri pažeidžia pagrindines Europos vertybes ir kurios vadovė nesugeba prisiderinti prie ją įpareigojančių teisinių dokumentų.

Atsižvelgiant į tai EFHR dar kartą nori pabrėžti savo poziciją – Seimas turėtų kuo greičiau priimti atitinkamą teisės aktą apsauganti tautines mažumas Lietuvos valstybėje.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…