• 2013/11/11

EFHR prisidėjo prie Tarptautinės kovos su diskriminacija dienos paminėjimo

EFHR prisidėjo prie Tarptautinės kovos su diskriminacija dienos paminėjimo

day_against_fascismPraeitą šeštadienį, lapkričio 9 dieną, buvo minima Tarptautinė kovos su rasine diskriminacija diena, bei Kovos su fašizmu ir antisemitizmu diena. Europos Žmogaus Teisių Fondas (EFHR) aktyviai prisijungė prie UNITED vykdomos kampanijos prieš diskriminaciją.

Daugybė faktorių ir įvykių Lietuvos valstybėje parodo, kad yra didelis skaičius tautinės diskriminacijos atvėjų, o kad situacija pasikeistų, reikalingi konkretūs žingsniai ir veiksmai lygių galimybių suteikimui įvairių tautybių atstovams bei tolerancijos skatinimui. Nacionalistų išpuoliai, tautinės nesantaikos kurstymas žiniasklaidoje, tautinėms mažumoms nepalanki šalies politika- tai tik keli pavyzdžiai, kurie parodo, kad turime daugiau šnekėti apie diskriminaciją bei kurti tolerantiškesnę visuomenę.

Šeštadienį EFHR atstovai surengė akciją prieš diskriminaciją sostinės centre, Kudirkos aikštėje. Praeiviai buvo kviečiami susipažinti su EFHR veikla, sužinoti apie Fondo teikiamą nemokamas teisines konsultacijas, skundų pateikimo dėl žmogaus teisių pažeidimo galimybę bei praktikas EFHR organizacijoje.

EFHR palapinėje galima buvo susipažinti su Europos Sąjungos įstaigų veikla bei kitų nevalstybinių organizacijų organizuojamais projektais prieš diskriminaciją. Taip pat buvo platinami leidinukai ir lankstinukai, informuojantys apie Fondo veiklą prieš diskriminaciją, akcijas bei projektus vykdomus šalyje bei užsienyje. Praeiviai galėjo tarp kitko susipažinti su Europos Tarybos leidiniais „Teisės ir laisvės praktikoje“ bei „47 šalys ir viena organizacija… Europos Taryba“, kuriuos paruošė EFHR pagal Europos Tarybos užsakymus keliomis kalbomis. Fondo atstovai supažindino praeivius su tarptautinėmis tautinės bei rasinės diskriminacijos ataskaitomis, pasakojo kokiais būdais galima kovoti su neapykantos kalba. Akcijos metu taip pat buvo platinama UNITED suteikta informacinė medžiaga- atvirukai, plakatai, lipdukai.

EFHR labai džiaugiasi miesto gyventojų aktyvumu bei turistų susidomėjimu, kurie mielu noru dalinosi savo patirtimi žmogaus teisių pažeidimų bei diskriminacijos srityje.

Tokio pobūdžio akcijos be abejonės yra vienu geriausių būdų pasiekti žmones ir sužinoti apie jų poreikius bei problemas. EFHR nori informuoti, kad jau greitai prasidės „Stop Hate Speech“ kampanija, kurios metu Fondo atstovai aplankys kelias mokyklas bei universitetus. Jei norite sužinoti daugiau apie planuojamus renginius, sekite informaciją mūsų puslapyje www.efhr.eu

Iki kito karto!

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…