Bendradarbiavimo pradžia su švedų organizacija

Š.m. gegužę Tarptautinės konferencijos UNITED metu „Įvairovės apmąstymai”( ang. „Rethinking diversity”) Europos Žmogaus Teisių Fondas (EFHR) užmezgė kontaktus su švedų organizacija Uppsala Anti-Discrimination Office (Diskrimineringsbyrån Uppsala) siekiant apsikeisti patirtimi. Lapkričio 11 d. įvyko advokato padėjėjos Evelinos Baliko, kuri atstovavo EFHR, susitikimas su švedų organizacijos Uppsala Anti-Discrimination Office atstovais. Švedų organizacijai atstovavo teisininkė Linda Awersrted. Vykdant…