• 2013/10/01

Paskutiniai EFHR vasaros vizitai šiemet

Paskutiniai EFHR vasaros vizitai šiemet
pikileszki_2013
fot. zw.lt

Rugsėjo 28 d. Pikeliškėse vyko XVIII Vilniaus rajono derliaus šventė. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) taip pat dalyvavo šventėje bei supažindino Pikeliškių gyventojus su savo veikla.

Tuo tarpu jau kitą dieną (rugsėjo 29 d.) Fondas buvo pakviestas dalyvauti Lenkų kultūros namuose Vilniuje neįprastame jubiliejiniame renginyje skirtame Lietuvos lenkų visuomeninių bendruomenių, įkurtų 1988-1990 metais, 25-am jubiliejui paminėti,.

EFHR stendas šventės ir renginio metu pritraukė daug susidomėjusių žmonių, tarp kurių buvo tiek Vilniaus ir Pikeliškių gyventojai, tiek dalyvaujantys kitų miestų gyventojai. Be to, Fondo atstovai sutiko ir trumpai pakalbino poną A. Lapinską, dažnai išreiškiantį kritišką požiūrį apie lietuvių-lenkų problemas. Pokalbio metu buvo paliestas klausimas dėl lenkų tautinės mažumos Lietuvoje, jai būdingų problemų. Priėjome išvadą, kad neturėtų būti jokių konfliktų, kurie kyla dabar. Jie akivaizdžiai neprisideda prie abiejų šalies santykių plėtros, o turi tik neigiamas pasekmes.

EFHR kaip visada išdalino nemokamai informacinę medžiagą (brošiūras, lankstinukus, suvenyrus ir tt.), kuri šventės svečiams buvo be galo įdomi ir naudinga. Džiugina ir tai, kad dauguma svečių jau yra girdėję apie Fondą anksčiau ir liko labai patenkinti dėl  EFHR dalyvavimo.

Taip pat EFHR stendu susidomėjo keli svečiai iš užsienio, todėl vyko įdomi diskusija apie EFHR veiklą dėl žmogaus teisių ir tautinių mažumų teisių apsaugos Lietuvoje ir Europoje. EFHR darbuotojai papasakojo apie EFHR veiklą, pagalbos formas, laimėtas bylas, o taip pat apie bendradarbiavimą su kitomis, žmogaus teisių srityje veikiančiomis organizacijomis. Svečiai turėjo progą palyginti EFHR veiklą su panašių organizacijų veikla savo šalyse. Fondo atstovai bendravo su jaunimu, vaikais bei su vyresnio amžiaus žmonėmis.

EFHR skatino visus dalyvius labiau domėtis žmogaus teisėmis, kurios išplaukia iš ES narystės.

Apie EFHR veiklą visada galima plačiau paskaityti apsilankius www.efhr.eu svetainėje, kurioje pateikta daug naudingos informacijos tiek apie žmogaus teisių apsaugą, bet taip pat apie ES institucijas, organizuojamus mokymus, konkursus ir tt.

EFHR džiaugiasi dalyvių susidomėjimu ir aktyvumu. Dėkojame visiems už dalyvavimą ir  įdomias diskusijas bei kviečiame sekti naujienas  www.efhr.eu

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…