• 2013/08/14

Už įžeidžianti komentarą Facebook tinklalapyje taip pat gresia atsakomybė

Už įžeidžianti komentarą Facebook tinklalapyje  taip pat gresia atsakomybė

Untitled

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) gavo pranešimą, kad buvo išduotas eilinis baudžiamasis įsakymas už įžeidžiančius komentarus pagal Fondo surinktą medžiagą ir pareiškimu Generalinei prokuratūrai. Vilniaus miesto apylinkės teismas išdavė baudžiamąjį įsakymą S.i Ž. už viešą neapykantos kurstymą ir raginimą diskriminuoti dėl pilietybės, kuris turėjo tikslą pažeminti lenkų tautos mažumą.

Socialiniame tinklapyje www.facebook.com 2012 m. spalio 23 d. S. Ž. parašė komentarą: „Šaudyt lenkus!!!!!!! Visus!!!!!!“. Už šį komentarą teismas vaikiną nubaudė 910 litų pinigine bauda.

Komentaro autorius pareiškė, kad  išreiškė savo nuomonę ir nesitikėjo, kad dėl to kils teisinės pasekmės.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertas nustatė, kad S. Ž. komentarai akivaizdžiai skatina naudoti smurtą prieš lenkus ir diskriminuoti juos dėl jų gyvenamosios vietos (Vilniaus rajonas).

Iš viso yra jau 18 baudų už komentarus remiantis EFHR paraiškomis, (Fondas jau pateikė virš 330 paraiškų) pateiktomis į prokuratūrą, jau keletą mėnesių trunkančios kampanijos metu, siekiant sustabdyti visų nebaudžiamumo jausmą, kurie nuolat be sąžinės graužimo įžeidinėja kitų žmonių orumą.

Kreipiantis į teisėsaugos institucijas dėl neteisėtų komentarų Fondas siekia, kad valstybės institucijos, atsakingos už įstatymų laikymąsi, atkreiptų dėmesį į situacijos rimtumą bei su ja susijusios rizikos mastą. Valstybė negali nieko nedarydama žiūrėti į precedento neturinčio masto kylančią neapykantos bangą.

Džiugu, kad Fondo veiklos rezultatus vertina ir prokurorai. EFHR – tai aktyviausia organizacija Lietuvoje kovojanti su neteisėtais komentarais: www.efhr.eu/download/media_www/neapykanta-kurstantys-komentatoriu-2012.12.28.pdf.

Fondas norėtų nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie siunčia mums informaciją apie komentarus prieštaraujantiems įstatymams. Be jūsų pagalbos, ši sėkmė būtų neįmanoma. Kviečiame ir toliau bendradarbiauti.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…