• 2013/07/11

Laisvės apribojimas vieneriems metams už internete talpinamus komentarus

Laisvės apribojimas vieneriems metams už internete talpinamus komentarus

no-hate-speechBausmės neišvengiamumas yra pagrindinė taisyklė baudžiamojoje teisėje. Pagal šią taisyklę pilietis anksčiau, ar vėliau turi būti nubaustas už padarytą nusikaltimą. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) kantriai stebi šių teisės aksiomų įgyvendinimą. Informuodama kompetentingas institucijas apie žmogaus teisių pažeidimą, EFHR gavo dar vieną pranešimą apie bausmės paskyrimą įžeidžiančio komentaro autoriui, besidominančiam minios psichologija, propaganda ir kontrabanda.

Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė bausmę K.Š. už viešąjį neapykantos skatinimą ir kurstymą diskriminuoti dėl tautybės žeminant lenkų mažumą.

Komentaras buvo paskelbtas informaciniame portale www.lrytas.lt. Savo komentaruose autorius skatina naudoti prievartą dėl tautybės. Komentaras skelbia, kad lenkų tauta kaip nepasiteisinęs darinys, todėl neturi teisės egzistuoti. Komentaro autorius parašė, kad Krokuvoje paliktų gyvus lenkus, tačiau iki Vyslos yra Baltijos teritorija. Savo komentarą baigė sakiniu: ,,Lenkai – tai slovėnų parazitai, kuriuos reikia naikinti.”

Antrame komentare, taip pat patalpintame interneto portale lrytas.lt, autorius išreiškia savo nepasitenkinimą, diskriminuodamas lenkų tautybę. Autorius komentuoja dienraščio Kurier Wilenski straipsnio fragmentą ,,Vilniaus kraštas buvo ir bus lenkų. Molotovo-Ribentropo-Smetonos pakto laikai baigėsi”. Savo kitame komentare nuolat ragina fiziškai susidoroti su lenkų tauta: ,,Lietuviai sugebėjo sunaikinti čia gyvenančius žydus (…) sunaikinsim ir šūdlenkus, Panerių grioviuose vietos lenkams užteks (…).”

Autoriaus kūryba, kupina piktžodžiaujančių ir provokuojančių išvadų, buvo teisingai nutraukta. Įdomus taip pat yra autoriaus požiūris į savo komentarų teisingumą, kadangi pareiškė, kad jo tekstai turėjo būti kontrpropaganda Lenkijos vykdomai propagandai. Autorius laiko save tikru patriotu, o jo padarytas nusikaltimas nebuvo tyčinis. Tačiau teismo skirta bausmė įrodo, kad komentaruose buvo siekiama kurstyti diskriminaciją ir prievartos panaudojimą prieš lenkų mažumą. Tokią pat išvadą taip pat priėmė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, pareikšdama, kad tai yra prievartos prieš tautinę grupę kurstymas.

Autorius buvo nubaustas laisvės apribojimu vieneriems metams, draudimu keisti gyvenamąją vietą ir draudimu naudotis viešosiomis interneto kavinėmis. Be to, teismas uždraudė jam išeiti iš namų nuo 22 iki 6 valandos.

Tai yra jau 17 bausmė, skirta pagal EFHR prokuratūrai pateiktus pareiškimus (Fondas jų jau pateikė virš 350), prieš metus pradėjęs vykdyti kampaniją, kurioje siekia padėti tašką visų, kurie pažeidžia kitų orumą, nebaustinumo jausmą.

Fondas teikdamas pareiškimus teisingumo organams už įrašus, pažeidžiančius įstatymus, nori atkreipti valstybės organų, atsakingų už įstatymų laikymąsi, dėmesį į padėties rimtumą ir su ja susijusią grėsmę. Valstybė negali nesiimti jokių veiksmų, matydama neapykantos bangą, išaugusią iki lygio, nežinomo iki šiol.

Mūsų darbo rezultatai vertinami pačių prokurorų. EFHR yra aktyviausias Lietuvos fondas, stebintis įstatymus pažeidžiančius komentarus.

Fondas norėtų širdingai padėkoti visiems, kurie praneša apie įrašus, pažeidžiančius įstatymus. Be Jūsų pagalbos ši sėkmė būtų neįmanoma. Kviečiame tęsti mūsų bendradarbiavimą.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…