EFHR susitikimas su Patariamuoju Komitetu dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos taikymo

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) susitiko su Patariamuoju komitetu dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos taikymo. Susitikimo metu buvo aptarti aktualiausi klausimai, susiję su tautinių mažumų apsauga. Lietuva nuo 2010 metų neturi įstatymo, reguliuojančio tautinių mažumų teises, kas sukelia ilgalaikius padarinius – iki šiol galioja taisyklės, kurios gali būti įgyvendinamos tik pagal nepriimtą įstatymą, vardų…

EFHR apsilankė Tarptautiniame šiuolaikinio šokio festivalyje

Šių metų liepos 6 d. Šalčininkuose vyko Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis. Atsiradus tokiai progai Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) sudalyvavo Šalčininkų miesto parko šventėje, supažindino Šalčininkų gyventojus su savo veikla. Fondo informacinė medžiaga pritraukė renginio dalyvių dėmesį, tarp kurių buvo miesto gyventojai bei atvykę svečiai iš užsienio. EFHR kaip visada nemokamai platino informacinę medžiagą (brošiūras,…