Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas A. Butkevičius klaidina lietuvių tautą

Lietuvos vyriausybės vadovas nesuvokia susiklosčiusios situacijos dėl valstybinės kalbos brandos egzamino suvienodinimo. Svečiuodamasis radijo stotyje ,,Znad Wilii” Ministras Pirmininkas pareiškė: ”Nemanau, kad būtų įmanoma grįžti prie ankstesnės Švietimo įstatymo redakcijos, kai lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas buvo skirtingas lietuvių ir nelietuvių mokyklose”. Be to, daug prieštaravimų tarp lenkų tautinės mažumos atstovų sukėlė teiginys apie tai,…