Europos Sąjungos teisei prieštaraujantis referendumas dėl ūkinės paskirties žemės

Europos žmogaus teisių fondas komentuoja spalį planuojamą referendumą dėl laisvo kapitalo judėjimo Lietuvos Respublikoje bei galimų pasekmių, susijusių su pateiktais referendumo pasiūlymais ir Lietuvos Konstitucijos pakeitimais. Šio referendumo rengimas ir su juo susiję Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimai prieštarauja Europos Sąjungos įstatymams dėl laisvo kapitalo judėjimo – šiuo atveju ūkinės paskirties žemės ir miškų.…

Nemokami tarptautinių žmogaus teisių mokymai

Europos žmogaus teisių fondas maloniai kviečia dalyvauti mokymuose: „Žmogaus teisių apsauga tarptautinėje teisėje: teorija ir praktika“ ‒ 2013 m., rugpjūčio 5-6 dienomis. Mokymų metu dalyviai turės galimybę pagilinti savo praktines bei teorines žinias apie žmogaus teises, įtvirtintas Europos ir tarptautinėje teisinėje bazėje. Paskaitų metu bus analizuojama Europos Žmogaus Teisių bei Europos Sąjungos Teisingumo teismų praktika,…

Tautybės įrašai pasuose

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) su susidomėjimu stebi debatus dėl galimybės sugrąžinti į lietuviškus pasus skiltį su tautinės tapatybės įrašu. Verta priminti, kad tokio įrašo galimybė buvo numatyta Lietuvos Respublikos (LR) VRM įsakyme dėl LR piliečio paso nuostatų vykdymo instrukcijos patvirtinimo, II skyriuje, 1991 metais. 2003 LR Seimas nusprendė pašalinti iš lietuviškų pasų skiltį, kurioje…

Baigėsi jubiliejinis XXV Lietuvos lenkų turistinis sąskrydis

Liepos 19-21 dienomis Bieliškių kaime (Vilniaus raj.), prie Asvejos ežero įvyko XXV jubiliejinis Lietuvos lenkų turistinis sąskrydis. XXV Lietuvos lenkų turistinio sąskrydžio dalyviai ir svečiai turėjo galimybę susipažinti su Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) veikla. Prie EFHR stendo galima buvo rasti nemokamos informacinės medžiagos – lankstinukų, brošiūrų susijusių su žmogaus teisėmis, informaciją apie Europos Sąjungą…

Vaneta Banel vs. Lietuva

2013 m. birželio18 dieną Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) paskelbė savo sprendimą, pagal kuri pareiškėja Vaneta Banel (Waneta Banel) laimėjo bylą prieš Lietuvą. Byla buvo susijusi su Vanetos sūnaus Edgaro mirties aplinkybėmis dėl Vilniaus miesto savivaldybės ir jos įmonės „Naujamiesčio būstas” aplaidumo. Tragiška nelaimė įvyko 2005-ųjų birželio 6 -ąją. Edgar – Vanetos Banel sūnus –…

Prezidentė ir lenkų klausimas

Europos žmogaus teisių fondas su nuostaba ir nusivylimu stebi paskutinius Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės politinius veiksmus. Savo kalbose ir  pranešimuose Seimui iškelia lenkų klausimus, kurie tapo svarbių temų sinonimu visoms Lietuvos tautinėms mažumoms. Tame tarpe labiausiai kontraversišką dėl suvienodinto lietuvių kalbos egzamino ir teisinio lenkiškų pavardžių rašymo reglamentavimo. Valstybės prezidentė panaudoja savo politiniams tikslams…

Europos žmogaus teisių fondas dalyvavo mokymuose Kipre

„Lupa: diskusija apie tautinių mažumų problemas!“ – tai paskutinio projekto, kuriame dalyvavo Europos žmogaus teisių fondas Larnakoje Kipre, tema. Projektą organizavo TDM 2000 organizacija, kuri šiemet švenčia 14 metų sukaktį. Projektas visų pirma apėmė darbą grupėse ir dalyvių integraciją. Taip pat buvo aptarti įvairūs probleminiai aspektai, su kuriais susiduria tautinės mažumos įvairiose Europos šalyse, pradedant…

Valstybinės kalbos inspekcijos absurdiški argumentai jau niekuo nestebina

„Dabartinė lietuvių sistema dėl užsienio vardų ir pavardžių rašymo ,,pagal tarimą“ yra anachroninė ir idiotiška.“ Tokios nuomonės laikosi Egidijus Kūris – teisininkas, garsus konstitucinės teisės specialistas, 2002-2008 m. LR Konstitucinio teismo pirmininkas. Nepaisant to, Valstybinė kalbos inspekcija interpretuoja konstitucinius įstatymus, o ypač 1999 m. Lietuvos Konstitucinio teismo nutarimą, įvairiai. Europos žmogaus teisių fondui pateikus prašymą…

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas A. Butkevičius klaidina lietuvių tautą

Lietuvos vyriausybės vadovas nesuvokia susiklosčiusios situacijos dėl valstybinės kalbos brandos egzamino suvienodinimo. Svečiuodamasis radijo stotyje ,,Znad Wilii” Ministras Pirmininkas pareiškė: ”Nemanau, kad būtų įmanoma grįžti prie ankstesnės Švietimo įstatymo redakcijos, kai lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas buvo skirtingas lietuvių ir nelietuvių mokyklose”. Be to, daug prieštaravimų tarp lenkų tautinės mažumos atstovų sukėlė teiginys apie tai,…

EFHR susitikimas su Patariamuoju Komitetu dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos taikymo

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) susitiko su Patariamuoju komitetu dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos taikymo. Susitikimo metu buvo aptarti aktualiausi klausimai, susiję su tautinių mažumų apsauga. Lietuva nuo 2010 metų neturi įstatymo, reguliuojančio tautinių mažumų teises, kas sukelia ilgalaikius padarinius – iki šiol galioja taisyklės, kurios gali būti įgyvendinamos tik pagal nepriimtą įstatymą, vardų…

EFHR apsilankė Tarptautiniame šiuolaikinio šokio festivalyje

Šių metų liepos 6 d. Šalčininkuose vyko Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis. Atsiradus tokiai progai Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) sudalyvavo Šalčininkų miesto parko šventėje, supažindino Šalčininkų gyventojus su savo veikla. Fondo informacinė medžiaga pritraukė renginio dalyvių dėmesį, tarp kurių buvo miesto gyventojai bei atvykę svečiai iš užsienio. EFHR kaip visada nemokamai platino informacinę medžiagą (brošiūras,…

Laisvės apribojimas vieneriems metams už internete talpinamus komentarus

Bausmės neišvengiamumas yra pagrindinė taisyklė baudžiamojoje teisėje. Pagal šią taisyklę pilietis anksčiau, ar vėliau turi būti nubaustas už padarytą nusikaltimą. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) kantriai stebi šių teisės aksiomų įgyvendinimą. Informuodama kompetentingas institucijas apie žmogaus teisių pažeidimą, EFHR gavo dar vieną pranešimą apie bausmės paskyrimą įžeidžiančio komentaro autoriui, besidominančiam minios psichologija, propaganda ir kontrabanda.…

Baigėsi 10-oji jubiliejinė Europos teisės vasaros mokykla

Vilniuje dvi savaites (06.25-07.05) truko vasaros mokykla, kurios pagrindinė tema buvo ,,Harmonizavimas ar nacionalinė tapatybė: teisės ateitis Europoje.” Šį unikalų tarptautinį projektą įgyvendino Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Frankfurto prie Maino J.W.Geothe universitetas (Vokietija) bei Paryžiaus Ouest Nanterre La Défense universitetas (Prancūzija). Trijų aukščiau išvardintų universitetų profesoriai diskutavo su studentais ir kitais mokyklos dalyviais dėl teisės…

Nutartis dėl brandos egzamino nedraudžia skirtingų brandos egzaminų

Šių metų birželis prasidėjo nuo Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimo, kuris paskelbė, kad Lietuvos Švietimo ministro tautinių mažumų mokyklų mokiniams įvestos lengvatos per lietuvių kalbos brandos egzaminą prieštarauja konstitucijoje numatytai lygybės teisei (LR Konstitucijos 29 str. 1 d.). Teismo sprendimas yra susijęs su Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio 2013 m. vasario 20 d.…

EFHR pristato naująjį narį

Mark Siavris yra Varšuvos Universiteto teisės studentas. Gyvendamas Lenkijoje jis aktyviai  veikia lenkų tautinės mažumos Lietuvoje naudai. Ši pastarojo veikla yra globojama Memoriae Fidelis asociacijos. Jo nuomone: „Darbas Europos žmogaus teisių fonde yra ne tik puiki profesinė, bet taip pat ir gyvenimiška patirtis. Šiuo metu aš iš tiesų esu arti svarbių įvykių ir galiu padėti…

„Second Step“ mokymai Moldovoje

Birželio pradžioje, Europos žmogaus teisių fondas dalyvavo mokymuose „Second Step“ („Antras žingsnis“) kuriuos organizavo Jungtinių Tautų Danijos asociacija Moldovoje, „Stebuklų šalyje“. Šio projekto propaguotojai iš Rumunijos, Gruzijos, Danijos, Lietuvos, Ukrainos ir Moldovos buvo pakviesti dalyvauti dešimties dienų neformaliojo ugdymo mokymuose, kurių tikslas buvo stiprinti demokratiją ir piliečių dalyvavimą valstybės veikloje, pasitelkiant bei didinant jaunimo nevyriausybinių…