• 2013/04/02

Sustabdyk kylančią rasizmo ir diskriminacijos bangą!

Sustabdyk kylančią rasizmo ir diskriminacijos bangą!

CollageEuropos veiksmo savaitė prieš rasizmą (European Action Week Against Racism) yra koordinuojama nevyriausybinių organizacijų, kurias vienija UNITED for Intercultural Action. Ši savaitė vyksta kasmet kovo 21 d. minint Tarptautinę dieną prieš rasinę diskriminaciją, kurią yra paskelbusi Jungtinių Tautų organizacija.

Tolerancijos ir pagarbos kitam žmogui ugdymas visuomenėje, nepaisant asmeninių poreikių ir jausmų, atkreipiant dėmesį į žmogų ir jo orumą, nepaisant socialinių skirtumų, t.y. jo etninės kilmės, odos spalvos, sveikatos būklės, tikėjimo ir gyvenimo filosofijos, subkultūrinės priklausomybės, finansinė padėties, seksualinės orientacijos, intelektinių gebėjimų ir užimamų pareigų. Svarbiausia yra suprasti, kad kiekvienas iš mūsų nusipelno pagarbos.

Šiais metais Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) jau antrą kartą, paremdamas UNITED iniciatyvą, tradiciškai paminėjo dieną prieš rasizmą Vilniaus centre. Nors lauke buvo gana šalta, susidomėjimas EFHR ir jo turima informacine medžiaga buvo didelis. Praeiviai Gedinimo prospekte mielai sustodavo prie EFHR palapinės. Akcijos metu Fondas dalino informacines skrajutes apie EFHR, Fraternite 2020 iniciatyvą, informacinę medžiagą dėl kovos su diskriminacija ir rasizmu, parengtą United organizacijos.

Ypatingą susidomėjimą tarp praeivių sukėlė Europos Tarybos brošiūros ,,Teisės ir laisvės praktikoje“, kurių lietuvių ir lenkų versijas parengė Fondas . Brošiūros plačiai iliustruoja Europos žmogaus teisių konvenciją ir puikiai pateikia Europos žmogaus teisių teismo funkcionavimą. (http://lt.efhr.eu/europos-tarybos-brosiuros/).

Su keliais nevyriausybinių organizacijų atstovais, o taip pat su lietuviška žiniasklaida buvo užmegzti ryšiai dėl galimo bendradarbiavimo. Fondo teisininkai teikė nemokamas teisinę konsultaciją suinteresuotiems asmenims, taip pat visi susidomėję galėjo susitarti dėl susitikimo Fondo biure. EFHR konsultavo baudžiamosios teisės, privataus gyvenimo apsaugos klausimais. Be to, išsiplėtojo labai įdomi diskusija apie žmogaus teises ir nevyriausybines organizacijas bei jų veiklą Lietuvoje.

Dėkojame visiems, kurie buvo su mumis ir kviečiame jus aktyviai kovoti su diskriminacija ir rasizmu.

Visus norinčius gauti nemokamos teisinės pagalbos prašome susisiekti su mumis el. paštu efhr@efhr.eu (http://lt.efhr.eu/kontaktai/).

EFHR

 

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…