• 2013/01/30

Tęsiasi kova dėl dvikalbių gatvių pavadinimų

Tęsiasi kova dėl dvikalbių gatvių pavadinimų
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Kampanija dėl dvikalbių gatvių pavadinimų lentelių tęsiasi. Fondas daugkart pranešdavo apie įvairių valstybinių institucijų (ypač Valstybinės kalbos inspekcijos) veiksmus (taip pat teisminius), kurių tikslas – pašalinti lenkiškų gatvių pavadinimų lenteles tankiai lenkų tautinės mažumos apgyvendintose teritorijose. Š. m. sausio 28-ąją priimtas dar vienas vietiniams lenkams nepalankus teismo sprendimas.

Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pareikalavo pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gatvių pavadinimų lenteles, neatitinkančias Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymo bei Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, pakeitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių reikalavimus. Vilniaus apygardos administracinis teismas įpareigojo savivaldybės administraciją įvykdyti pareiškėjo reikalavimą, t. y. įpareigojo palikti lenteles tik su lietuvių kalba nurodytais gatvių pavadinimais. Teismo kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, priėjo išvadą, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė vykdyti Vyriausybės atstovo reikalavimą pakeisti dvikalbes gatvių pavadinimų lenteles pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, Teismas savo sprendime įpareigojo Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti gatvių pavadinimų lenteles, kad jos atitiktų Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus. Sprendimo vykdymas apima tokias Šalčininkų rajono savivaldybės gyvenvietes kaip: Kalesninkai, Daugidonys, Purvėnai, Mantviliškės, Eišiškės, Dieveniškės, Jašiūnai, Žagarinė, Turgeliai, Šalčininkėliai, Tetėnai, Baltoji Vokė, Rūdninkai.

Šis sprendimas analogiškas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 8-osios sprendimui dėl Vilniaus rajono savivaldybės. Lietuvos apeliacinės instancijos teismas paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistu, kuris jau yra įsiteisėjęs. Šiuo atveju reikėtų išaiškinti sprendimo adresato ir įpareigotų vykdyti sprendimą asmenų klausimą, kadangi pasitaikydavo incidentų, kai antstoliai aplankydavo privačių namų savininkus ar net grasindavo jiems baudomis. Kadangi tokie nesusipratimai gali pasikartoti ateityje, Fondas nutarė išplatinti tarp aukščiau paminėtų gyvenviečių gyventojų informacinius lapelius, kurios tikslas supažindinti dvikalbes lenteles turinčius pastatų savininkus su jų teisėmis .

Pagal Civilinio proceso kodekso 642 straipsnį, teismo sprendimas privalo būti įvykdytas vykdomajame dokumente nurodytų asmenų, t. y. asmenų, kurių liečia sprendimas. Šiuo atveju, Fondo manymu, 2013 m. sausio 28-osios Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo dėl neteisėtai pakabintų dvikalbių topografinių pavadinimų lentelių Vilniaus rajono gyvenvietėse adresatas yra tik Šalčininkų rajono savivaldybės administracija. Tai reiškia, kad privačių pastatų, ant kurių pakabintos dvikalbės lentelės savininkai nėra proceso dalyviai ir šioje byloje jokių pareigų jiems nenustatoma. Sprendimo aiškinimas, kuriuo jis būtų taikomas paminėtiems pastatų savininkams, reikštų, kad jis apima visas panašias situacijas ir yra skirtas neribotam žmonių skaičiui (yra abstraktaus ir visuotinio pobūdžio), o tai kvestionuotų teisinės valstybės principą ir prieštarautų Lietuvoje galiojančiam Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsniui, kuris užtikrina teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Be to, tai prieštarautų Administracinių bylų teisenos įstatymo 97 straipsniui, pagal kurį sprendimo nuorašas nusiunčiamas vykdyti administravimo subjektui, kurio veiksmai ar neveikimas buvo apskųsti.

Tokiu atveju Fondas mano, kad administracinis sprendimas, kurį teismas išnagrinėjo , skirtas tik savivaldybei pavaldžioms teritorijoms (namams, pastatams ir pan.), o ne privatiems sklypams.

Jeigu bet kas gaus iš įstaigų arba teismo bet kokį raštą dėl šio dalyko, prašome nedelsiant susisiekti su Fondu. Svarbu yra laikytis teismo sprendimo apskundimo nustatytų terminų.

Fondas suteikia nemokamą teisinę pagalbą šiuo klausimu, įskaitant atstovavimą valstybiniuose ir tarptautiniuose teismuose.

Daugiau informacijos, įskaitant informacinį lapelį nurodantį kaip elgtis šiuo klausimu, surasite: www.efhr.eu

Tekstas verstas Jarosław Stefaniak atliekant praktiką Europos žmogaus teisių fonde, www.efhr.eu.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…