• 2013/02/10

EFHR nėra nukentėjusysis – „Lenkpjūvės” bylos tęsinys

EFHR nėra nukentėjusysis – „Lenkpjūvės” bylos tęsinys

facebookPrieš kurį laiką Europos žmogaus teisių fondas atrado socialiniame tinklalapyje Facebook skandalingą grupę „Lenkpjūvė”, kurios tikslas – išpuoliai prieš lenkų tautybės piliečius. Jos šūkis – „Pjauk lenką kol jaunas!”. Fondo prašymu Lietuvos Generalinė Prokuratūra pavedė atlikti tyrimą Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. kuris atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, motyvuodamas tuo, kad raginimas pjauti lenkus „buvo grupės narių pokštas”. Fondui pateikus apeliacinį skundą Lietuvos Generalinei Prokuratūrai, neigiamas komisariato sprendimas buvo atmestas, tačiau ilgas procesas davė rezultatų tik iš dalies. Tikriausiai grupės uždarymą ir kai kurių jos narių tardymą galima laikyti tam tikru pasisekimu. Tačiau tai nėra pakankama, juo labiau, kad kalbama apie itin atgrasius veiksmus.

Po ilgo laukimo, Fondas išsiuntė prašymą informuoti apie bylos eigą ir galiausiai gavo atsakymą, kad 2012 m. spalio 8-ąją tyrimo veiksmi buvo užbaigti dėl to, kad nebuvo nustatyta visų nusikalstamos veikos požymių pagal LR Baudžiamojo Kodekso 170 str. 2 d. (viešas tyčiojimasis, niekinimas, neapykantos skatinimas, kurstymas diskriminuoti žmonių grupę). Nepaisant to, Fondas apskundė tyrimo veiksmų rezultatus, motyvuodamas tuo, kad Žurnalistų etikos inspekcija, pasak kurios nebuvo jokio neapykantos kurstymo, priėmė subjektyvų sprendimą. Vis dėl to atsakymas ir vėl nebuvo palankus, kadangi, pasak Prokuratūros, pareiškėjas  šiuo atveju nebegali apskųsti sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Tyrimas galėtų būti atnaujintas tik jeigu pareiškėjas pats būtų nukentėjęs asmuo. Be abejo, Fondas apskųs šį sprendimą. Tačiau, norint užtikrinti minėto tinklalapio kūrėjų patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, prašome asmenų, kurie sutiktų dalyvauti tyrime kaip liudytojai ir nukentėjusieji, susisiekti su mumis. Tai suteiktų vilties pasiekti teisingumą ir nubausti šios nacionalistinės Facebook grupės kūrėjus.

Todėl Fondas kreipiasi į visus susidūrusius su aukščiau paminėta Facebook grupe su prašymu susisiekti su Fondu. Jūsų pateikta informacija gali būti naudinga ir gali būti priežastimi atnaujinti tyrimą bei nubausti kaltininkus.

Fondas reguliariai skelbs savo svetainėje informaciją apie šios bylos eigą

Europos žmogaus teisių fondas

Tekstas verstas Jarosław Stefaniak atliekant praktiką Europos žmogaus teisių fonde, www.efhr.eu.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…