• 2013/01/28

Kodėl mažėja prašymų skaičius dėl pavardės pakeitimo?

Kodėl mažėja prašymų skaičius dėl pavardės pakeitimo?

teisingumo-miniserijaŠ. m. sausio 22-ąją Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija savo interneiniame tinklalapyje pranešė, kad 2010-2013 metais pastebėta mažėjantis skaičius teikiamų prašymų dėl vardo ir/arba pavardės keitimo pateikimų. Ministerija mano, kad tai yra būdas sumažinti kai kurių prašymų nagrinėjimo procedūras – dalis ministerijos kompetencijų šioje srityjebuvo perduota Civilinės metrikacijos skyriams (pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą). Neabejotinai sumažėjusių prašymų skaičių lėmė procedūrinių reikalavimų supaprastinimas, tačiau ministerija savo pranešime praleido, Fondo manymu, vieną itin svarbų dalyką.

Tačiau ministerija nutylejo faktą, kad 2011 metais Teisingumo ministerijos įsakyme dėl asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių patvirtinimo buvo įvesti tam tikri esminiai pakeitimai. Žadama panaikinti tam tikrus vardo ir/arba pavardės keitimo pagrindus :

11.2. nori (pareiškėjas – aut. past.) turėti bendrą su savo sutuoktiniu pavardę;
11.3. nori susigrąžinti anksčiau turėtą savo pavardę;
11.4. nori turėti dvigubą pavardę (prie savo pavardės prijungti sutuoktinio pavardę);
11.9. nori turėti pavardės formą, nenurodančią šeiminės padėties, arba atvirkščiai;
11.10. nori savo nelietuvišką sugramatintą (su lietuviška priesaga ir (arba) galūne) pavardę pakeisti į tokią pačią, tik nesugramatintą pavardę (be lietuviškos priesagos ir (arba) galūnės), arba atvirkščiai – nori savo nelietuvišką nesugramatintą pavardę pakeisti į tokią pačią, tik sugramatintą pavardę;
17. Jeigu vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų santuokos sudarymo metu pasirenka kito sutuoktinio pavardę arba santuokos nutraukimo metu pasilieka savo iki santuokos turėtą pavardę, nepilnamečio vaiko pavardė gali būti keičiama, jei pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas.
18. Tautybę keisti leidžiama, jeigu pareiškėjas nori pasirinkti vieno iš savo tėvų ar senelių tautybę.

Didžiausią įtaką mažėjančiam prašymų skaičiui galėjo turėti punkto 11.9 (dėl šeiminės padėties nenurodančių pavardės formų) ir punkto 11.10 (dėl lietuviškos galūnės pridėjimo arba pašalinimo iš nelietuviškos pavardės) pašalinimas.

Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, situacija atrodo visai kitaip ir, nors procedūriniai supaprastinimai pagirtini, vis dėlto aukščiau paminėti įsakymo pakeitimai reiškia teisių apribojimą. Juolabiau, kad netrūksta asmenų, norinčių pasinaudoti teise pakeisti pavardę remiantis neaktualiais įsakymo punktais. Atsižvelgiant į tai, ministerijos tinklalapyje esantis pranešimas kelia daug abejonių, kuriuo siekiama atitraukti dėmesį nuo piliečiams nepalankių įstatymų leidybos pakeitimų.

EFHR

[wpfilebase tag=file id=531 /]

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…