• 2013/01/14

Dar viena kritiška ataskaita dėl žmogaus teisių Lietuvoje

Dar viena kritiška ataskaita dėl žmogaus teisių Lietuvoje

midrfŠ.m. gruodžio 6  Rusijos Federacijos Užsienio reikalų ministerija (VRM)paskelbė beprecedentinį dokumentą – Ataskaita dėl žmogaus teisių laikymosi Europos Sąjungoje (ES). Paprastai Rusija neasocijuojasi su šių teisių laikymusi, kas nestebina atsižvelgiant į tai, jog daugiausia skundų į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT) patenka iš Rusijos. Be to, Rusija turi daugiausia pralaimėtų bylų EŽTT. Rusijos VRM nusprendė susipažinti su  žmogaus teisių ES valstybėse narėse padėtimi. Šių tyrimų rezultatas buvo minėta ataskaita apie žmogaus teisių pažeidimus ES šalyse. Atsižvelgiant į plačią atliktų tyrimų sritį atskiroms šalims ataskaitoje skirta tik po porą puslapių, vis dėlto jo turinyje yra įtrauktas, mūsų manymu, gana objektyvus aprašymas apie žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje.

Jau ataskaitos, dalies skirtai Lietuvai pradžioje, pabrėžiama, kad šioje šalyje yra tęsiama politika orientuota į  tautinių ir kalbinių mažumų asimiliaciją, o taip pat jų teisių apribojimą. Ataskaitos autoriai pastėbi „teisekūros vakuumąˮ kai kuriais bendrais klausimais dėl tautinių mažumų (nuo 2011metų nėra įstatymo dėl tautinių mažumų) , taip pat nėra centrinės institucijos, koordinuojančios tautinių mažumų politiką (Tautinių mažumų ir migracijos departamentas likviduotas 2009 m.). Toliau ataskaitoje užsimenama apie manipulaciją rinkimų apygardomis, kuri mažina lenkų tautinės mažumos atstovų galimybes rinkimuose. Pabrėžiama, jog Švietimo įstatymas Lietuvoje yra „rimta problema“ pagrindinių tautinių mažumų teisių įgyvendinimui. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuvoje toli gražu nėra ideali moterų, vaikų ir kitų pažeidžiamų grupių padėtis.

Informacija pateikta ataskaitoje nėra atradimas, tačiau atsižvelgiant į tai kad, situaciją dėl žmogaus teisių Lietuvoje taikliai apibendrino Rusijos Vyriausybė, o tai jau liudija apie problemos mastą ir būtinybę imtis veiksmų siekiant pagerinti dabartinę padėtį.

Pilnas ataskaitos tekstas pateikiamas svetainėje: www.mid.ru

Europos Žmogaus Teisių Fondas

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…