• 2012/09/10

Nebijok kalbėti gimtąja kalba!

VšĮ Europos žmogaus teisių fondas pastaruoju metu vis dažniau gauna informaciją iš tautinėms mažumoms priklausančių Lietuvos Respublikos piliečių apie pažeidimus, susijusius su jų  teisę vartoti savo gimtąją kalbą. Tokia pastaruoju metu susidariusi situacija, deja tik patvirtina Europos žmogaus teisių fondo nuogąstavimus apie didėjantį tokio pobūdžio pažeidimų skaičių (daugiau informacijos: http://www.efhr.eu/2012/08/29/baudu-skyrimas-del-komentaru-igyja-pagreiti/?lang=lt; http://www.efhr.eu/2012/01/06/europos-žmogaus-teisių-fondas-reiškia-susirūpinimą-apklausos-rezultatais/?lang=lt ).

Lietuva yra viena iš nedaugelio valstybių, kurioje nėra įsigaliojęs tautinių mažumų įstatymas, tačiau Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos, kurią Lietuva be išlygų ją ratifikavo 2000 m. vasario 17 d., 10 straipsnis numato, kad šalys, tame tarpe ir Lietuva, įsipareigoja pripažinti kiekvieno tautinei mažumai priklausančio asmens teisę laisvai ir nevaržomai, privačiai ir viešai, žodžiu ir raštu vartoti savo mažumos kalbą.

Šią esminę tautinių mažumų teisę garantuoja ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 37 straipsnis, kuris įtvirtina piliečių, priklausančių tautinėms bendrijoms, teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius.

Atitinkamai,  tam tikri asmens veiksmai, kuriais buvo siekiama apriboti Jūsų teisę vartoti gimtąją kalbą, gali būti laikomi nusikalstamais. Tuo atveju, jei viešoje vietoje (gatvėje, parke, kavinėje, stotelėje, prekybos centre ar kitoje vietoje) prie Jūsų priėjęs asmuo duotų Jums pastabą dėl Jūsų vartojamos gimtosios kalbos ir lieptų kalbėti lietuvių kalba, VšĮ Europos žmogaus teisių fondas rekomenduoja ginti savo pažeidžiamas teises.

Keletas patarimų, kaip elgtis tokiose situacijose:

  • jei turite galimybę – įvykį užfiksuokite. Tam puikiai tinka ir mobilieji telefonai, turintys diktofono bei vaizdo ir garso medžiagos įrašymo funkcijas;
  • nedelsiant skambinti policijai ir pranešti apie veiką, kuria galimai yra pažeidžiamos teisės vartoti gimtąją kalbą. Policija privalo reaguoti į Jūsų pranešimą, kadangi tokie veiksmai  gali būti laikomi nusikalstamais pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 169 bei 170 straipsnius. Kuo greičiau susieksite su policijos pareigūnais, tuo didesnė tikimybė, kad galimai nusikalstamą veiką padaręs asmuo bus nustatytas ir sulaikytas;
  • pasirūpinti liudininkais (asmenimis kurie matė šį įvykį ir galėtų patvirtinti įvykio aplinkybes, t.y. kad Jūsų atžvilgiu buvo išsakyti diskriminacinio pobūdžio žodžiai bei kur, kada tai įvyko, kas šiuos veiksmus atliko). Turint liudininkų kontaktus, Jums bus lengviau įrodyti nusikaltimo faktą.

Jei turite klausimų ar nesate tikri kaip elgtis situacijoje, kai yra pažeidžiamos Jūsų teisės – nedelsiant susiekite su VšĮ Europos žmogaus teisių fondu telefonu ar el.paštu. Garantuojame nemokamą teisinę pagalbą.

Europos žmogaus teisių fondas

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…