Jendžej Kovalčuk

Jendžej Kovalčuk studijuoja tarptautinius ekonominius santykius Varšuvos ekonomikos aukštojoje mokykloje. Jis kilęs iš Vilniaus, todėl leisdamas čia atostogas, nusprendė bendradarbiauti su Europos Žmogaus Teisių Fondu.

Jendžej nuo liepos iki rugsėjo pabaigos atliks mokslinę stažuotę Europos Žmogaus Teisių Fonde, kur rinks būtinus duomenis bakalauriniam darbui, kurio tema bus apie žmogaus teisių laikymąsi Vidurio ir Rytų Europos valstybėse.

EŽTF ieško teisininko ir advokato

Europos žmogaus teisių fondas – tai sprarčiai besivystanti organizacija, ginanti žmogaus bei tautinių mažumų teises Lietuvoje. Fondas pasamdys/ pradės bendradarbiauti suteisininku bei advokatu.

Reikalavimai:

  • baigtos teisės studijos/ advokatas;
  • analitinis mąstymas;