• 2012/02/28

Byla dėl ministro G. Steponavičiaus laiško vis dar nenutraukta

Byla dėl ministro G. Steponavičiaus laiško vis dar nenutraukta

7313-248-139-large2011 m. rugsėjo byla dėl LR Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus laiško tautinių mažumų mokyklų mokiniams vis dar nėra nutraukta. Vasario 27 d. (pirmadienį) Vilniaus Apygardos Teismas priėme sprendimą šioje byloje.

Primename, kad 2011 m. Rugpjūtį ministras G. Steponavičius tautinių mažumų mokyklų mokinių tėvams išsiuntė net 26 tūkst. Laiškų, pagrindžiančių Švietimo įstatymo pakeitimus. Jau rugsėjį Fundacija pateikė du skundus LR Generalinei Prokuratūrai, su prašymu patraukti ministrą G. Steponavičių baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 168 str., kuris draudžia neteisėtai skleisti ar panaudoti informaciją apie asmens privatų gyvenimą , bei pagal LR BK 170 str., kuris numato baudžiamąją atsakomybę už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę, tačiau Generalinė Prokuratūra atmetė abu skundus. Atmetimą motyvavo laiško bendru pobūdžiu, t.y. tuo, kad laiškas nebuvo skirtas konkrečiam adresatui ir jokie duomenys apie privatų asmens gyvenimą nebuvo jame atskleisti. Be to, nustatyta, kad skundas turėjo būti pateiktas pačių suinteresuotų asmenų (tėvų, globėjų ir t.t.). Skundas dėl 170 str. buvo pripažintas kaip neturintis pagrindo. Lapkritį Fundacija apskundė šiuos Generalinės Prokuratūros sprendimus Vilniaus m. 1-ajam Apylinkės Teismui.

Teismas atmetė skundą dėl 170 str. pažeidimo, tačiau sutiko su tuo, kad buvo pažeistas 168 str. LR Generalinės Prokuratūros prokuroro veiksmus teismas pripažino neteisėtais, nurodydamas iš naujo svarstyti Fundacijos skundą. Tačiau LR GP vėl priėmė EŽTF nepalankų sprendimą. Nauju argumentu buvo LR BPK 409 str. pažeidimo nebuvimas, pagal kurį prokuroras, nesvarbu, ar yra nukentėjusiojo skundas arba jo teisėto atstovo pareiškimas, privalo pradėti baudžiamąjį procesą, jei nusikalstama veika turi visuomeninę reikšmę ar ja padaryta žala asmeniui, kuris dėl svarbių priežasčių negali ginti teisėtų savo interesų. Be to, GP vėl nusprendė, kad skundą pateikė netinkamas subjektas, tuo tarpu iš jokio nukentėjusio asmens ar jo globėjo skundas, dėl kurio būtų galima pradėti ikiteisminį tyrimą, nebuvo gautas.

2011 m. pabaigoje Fundacija vėl pateikė skundą į teismą dėl prokuroro veiksmų. Jame, be kita ko, kritikavo GP sprendimą, kad laiškų adresatų rinkimas pagal tautybę, gimtąją kalbą ir  jų siuntimas aiškiai apibrėžtoms grupėms, neturėjo visuomeninės reikšmės. Ar dėl šios bylos žiniasklaidoje kilęs rezonansas bei skaičius asmenų (2423), pasirašiusių Fundacijos peticiją prieš LR Vyriausybės atliekamą skleidimą ir panaudojimą duomenų, atskleidžiančių etninę kilmę, nerodo šio įvykio visuomeninės reikšmės masto?

Šių metų sausį Vilniaus m. 1-asis Apylinkės Teismas atmetė EŽTF skundą, motyvuodamas nukentėjusių asmenų skundų nebuvimu. Tuo tarpu jau šių metų vasario pradžioje, Fundacija apeliacine tvarka apskundė minėtą Vilniaus m. 1-ojo Apylinkės Teismo sprendimą Vilniaus Apygardos Teismui. Penktadienį, vasario 17 d., iškart po laisvadienio Lietuvoje, 8:45 val. minėtoje byloje įvyko teismo posėdis, apie kurį Fundacija nebuvo informuota. Posėdžio rezultatu buvo sprendimo paskelbimo datos nukelimas į vasario 27 d., 8:30 val. Sprendimas, kaip EŽTF sužinojo pirmadienį, taip pat yra nepalankus – teismas atmetė skundą.

Apie tai, kad Fundacijos abejonės dėl G. Steponavičiaus veiksmų teisėtumo, yra pagrįstos, byloja ne tik EŽTF peticijos šioje byloje pripažinimas leistina pagal Europos Parlamento Reglamentą ir jos ES Peticijų Komisijos priėmimas svarstyti, bet taip pat LR Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimas. Fundacija prašė Inspekcijos išnagrinėti, ar ministras, skleisdamas ir panaudodamas tautinių mažumų mokyklų mokinių asmeninius duomenis, nepažeidė teisės. Ši padarė išvadą, kad ministerija įgyvendino savo tikslą – efektyvų švietimo sistemos valdymą,  veikė tėvų bei mokinių interesais, informuodama apie pakeitimus Švietimo įstatyme. Tuo pat metu, kas stebina, Inspekcija parengė ŠMM rekomendaciją dėl asmens duomenų tvarkymo. Pasiūlė Ministerijai, kad pastaroji ateityje naudodamasi Registre sukaupta informacija, įvertintų planuojamų veiksmų būtinumą, tinkamumą ir teisėtumą. Tuo pačiu paneigė savo ankstesnę išvadą , patvirtindama, kad jos sprendimas nebuvo pagrįstas tinkamomis prielaidomis.

Europos Žmogaus Teisių Fundacija kreipiasi į tėvus, kurių vaikai gavo laišką nuo Švietimo ir Mokslo Ministro Gintaro Steponavičiaus, prašydama su ja susisiekti. Lietuvos valdžios vykdomas asmens duomenų rinkimas ir skleidimas, kaip ir laiškų siuntimas nepilnamečiams asmenims be tėvų sutikimo, yra aiškus teisinės valstybės principų pažeidimas, tarp kitko, asmens duomenų apsaugos bei teisės į privatų gyvenimą. Kviečiame asmenis, kurių teisės buvo pažeistos aukščiau išvardytu laišku į Fundacijos buveinę (Liepkalnio g. 103) arba susisiekti su mumis telefonu +370 6 91 50 822 ar el. paštu efhr@efhr.eu. Europos Žmogaus Teisių Fundacija suteiks Jums nemokamą konsultaciją ir teisinę pagalbą.

2011 m. pabaigoje Fundacija vėl pateikė skundą į teismą dėl prokuroro veiksmų. Jame, be kita ko, kritikavo GP sprendimą, kad laiškų adresatų rinkimas pagal tautybę, gimtąją kalbą ir  jų siuntimas aiškiai apibrėžtoms grupėms, neturėjo visuomeninės reikšmės. Ar dėl šios bylos žiniasklaidoje kilęs rezonansas bei skaičius asmenų (2423), pasirašiusių Fundacijos peticiją prieš LR Vyriausybės atliekamą skleidimą ir panaudojimą duomenų, atskleidžiančių etninę kilmę, nerodo šio įvykio visuomeninės reikšmės masto?

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…