• 2012/01/06

Europos žmogaus teisių fondas reiškia susirūpinimą apklausos rezultatais

Europos žmogaus teisių fondas reiškia susirūpinimą apklausos rezultatais

Europos žmogaus teisių fondas reiškia susirūpinimą apklausos rezultatais, paskelbtais sausio mėn. mėnraštyje „IQ“. Rezultatai rodo, kad žiniasklaidos ir politikų vykdoma neapykantos prieš tautines mažumas kampanija persikėlė į platesnius visuomenės sluoksnius.

Lietuviai labiausiai nenori gyventi šalia romų (87 proc.), lenkų (51 proc.) ir žydų (45 proc.).

Šie apklausos rezultatai turėtų būti įspėjimas tiems asmenims, kurie – užuot skleidę supratimo, tolerancijos ir taikingo žmonių sugyvenimo vertybes – platina stereotipus, skleidžia neapykantą ir šovinizmą.

Europos žmogaus teisių fondas parengė nemažai prašymų pradėti baudžiamąjį procesą tiems asmenims, kurie interneto komentaruose ragino daryti su teise besikertančias veikas arba su panieka, pažeminimu ir įžeidinėjimu kalbėjo apie Lietuvoje gyvenančias tautines mažumas, visų pirma apie lenkų tautinės mažumos atstovus.

Fondas vykdoma kampanija siekia, kad asmenys, kurie – niekieno nekliudydami – žeidžia kitų asmenų orumą, netgi ragina susidoroti su jais, nesijaustų nebaudžiami. Taip pat fondas siekia, kad už įstatymų laikymąsi atsakingos valstybės institucijos pagaliau pastebėtų, kad situacija yra itin rimta, kad įžvelgtų joje slypinčius pavojus. Valstybė negali, nieko neveikdama, stebėti labai sparčiai augančią neapykantą kitataučiams. Istorija rodo, kad kartais žodį ir veiksmą teskiria vienas žingsnis.

http://kurierwilenski.lt/2011/08/18/europejska-fundacja-praw-czlowieka-przeciwko-narastajacej-fali-nienawisci-w-internecie-na-litwie/

Europos žmogaus teisių fondas

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…