Europos žmogaus teisių fondas reiškia susirūpinimą apklausos rezultatais

Europos žmogaus teisių fondas reiškia susirūpinimą apklausos rezultatais, paskelbtais sausio mėn. mėnraštyje „IQ“. Rezultatai rodo, kad žiniasklaidos ir politikų vykdoma neapykantos prieš tautines mažumas kampanija persikėlė į platesnius visuomenės sluoksnius.

Lietuviai labiausiai nenori gyventi šalia romų (87 proc.), lenkų (51 proc.) ir žydų (45 proc.).