Rasių lygybės direktyva (2000/43/EB): įgyvendinimas ir iššūkiai

Rasių lygybės direktyva (2000/43/EB) yra ES teisės aktų pagrindiniu elementu kovoj prieš diskriminaciją dėl rasinės ar etninės kilmės, jos esme ir tikslu yra vienodo vertinimo principo įgyvendinimas.

Direktyva, priimta 2000 metais, iš esmės pakeitė kovos su rasine diskriminacija Europos Sąjungoje būdus. Prieš priimant šią direktyvą tik nedaugelis ES valstybių narių jau turėjo išsamius įstatymus ir mechanizmus, kuriais buvo draudžiama rasinė diskriminacija; didžioji dauguma valstybių narių privalėjo padaryti svarbių pakeitimų, kad įgyvendintų direktyvos nuostatas.

2% paramos

Iki šių metų, gegužės 1 d. tu gali pervesti 2 procentus savo pajamų EŽTF veiklai remti. Gautos lėšos bus naudojamos Fondo veiklai, siekiant užtikrinti žmogaus ir tautinių mažumų teisių laikymasi Lietuvoje. Dirbame tik vienerius metus, o jau pasiekėme labai daug (www.efhr.eu). Tai viskas Tavo dėka! Tavo pagalba2012 m. leis mums pasiekti dar daugiau. Jeigu pritari Europos žmogaus teisių fondo idėjoms ir veiklai, tai busime dėkingi už paramą. 

Nemokami kalbų kursai

Europos Žmogaus Teisių Fondas su malonumu praneša, kad LanguageCourse įmonės deka, EŽTF turi kodus nemokamam kalbų mokymuisi internetu. Programa “ Super Learning Vocabulary Trainer “ siūlo nemokamą mokymąsi daugiau nei 9 užsienio kalbų, tokių kaip anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų arba rusų.

Startuoja projektas „Pamaitink mane geriau“!

Europos žmogaus teisių fondas praneša, kad Humana People to People Baltic skatina teikti paraiškas įdomaus socialinio projekto „Pamaitink mane geriau“ 2012-2014 m. finansavimui gauti. Projekto tikslas – pagerinti vaikų mitybos kokybę, ypač iš mažiau pasiturinčių šeimų, per savarankišką maisto ruošimą, bei žinių apie sveiką mitybą gilinimo dėka ir tt.

Peticijų komitetas pradėjo nagrinėti EŽTF peticiją

 Europos Žmogaus Teisių Fondo peticija Nr. 1008/2011 prieš LR Vyriausybės etninę kilmę atskleidžiančių duomenų kaupimą ir apdorojimą, bei peticijoje keliamos problemos buvo pripažintos priimtinos, atsižvelgiant į Europos Parlamento reglamentą. Peticijų komitetas pradėjo jos nagrinėjimą. Žemiau yra nurodytas komiteto pirmininkės atsakymas fondui (lenkų kalba). Laukiame tolesnių informacijų iš Briuselio.

Svastika – Lietuvos istorinis paveldas

„Svastika – nusikaltėlių ir nacistų simbolis? Nieko panašaus, visi, kurie jaučia šio simbolio galią, nori jį prisisavinti sau (…) Hitleris nebuvo išimtis. (…)Lietuvos kapinėse iš XIII amžiaus, buvo rastos svastikos, todėl drąsiai visam pasauliui galime sakyti, kad tai mūsų protėvių lietuvių simbolis, mūsų istoriją ir atmintis. Tai, kad simbolis buvo naudojamas siekiant nusikalstamų tikslų, nieko nekeičia, juk pavogti galima bet ką ir pasinaudojus pavogtu dalyku įvykdyti bet kokį nusikaltimą. Tik kaltas visada bus, jį įvykdęs asmuo ir niekas kitas“- tokius teiginius galima rasti puslapyje (http://www.sarmatas.lt/02/svastika-musu-proteviu-lietuviu-simbolis/).

Ginkime savo teises

Vasario ir kovo mėnesiais, Vilniaus laukia eitynės prieš ​žmogaus teisių pažeidimus.

Vasario 7 d. (antradienis) prie LR parlamento, žmonės turintys klausos problemas, surengė protestą prieš jų diskriminavimą dėl informacijos prieigos. Piketuojančiųjų nuomone, Lietuvos įstatymų leidžiamoji valdžia pažeidžia JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 21 straipsnį, dėl neįgaliųjų teisių, žodžio ir išraiškos laisvės, bei prieigos prie informacijos.