• 2021/06/25

Teismas konstatavo: dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas asmenų teisėms užtikrinti

Teismas konstatavo: dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas asmenų teisėms užtikrinti

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. kovo 23 d. priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių (CMS) pakeisti Lietuvos Respublikos pilietės pavardę iš „Bekuja“ į originalią jos formą „Beqja“ ir išduoti naują santuokos sudarymo įrašą bei įtraukti į apskaitą pareiškėjų nepilnamečio vaiko gimimą įrašant pavardę „Beqja“. Sprendimas jau yra įsiteisėjęs. 

Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja ištekėjo už Albanijos piliečio. Gyvenant Jungtinėje Karalystėje 2020 m. pareiškėjams gimė sūnus. 2021 m. pareiškėja kreipėsi į CMS su prašymu pakeisti jos pavardę į „Beqja“, nes ji nori turėti vienodą su vyru pavardę. CMS pateikė išvadą, kuria atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą, savo atsisakymą motyvuodami teisinių galimybių nebuvimu. Pareiškėja 2021 m. kreipėsi į CMS su prašymu įtraukti sūnaus gimimą į apskaitą Lietuvoje, suteikiant vaikui originalią pavardę su raide „q“, tačiau CMS atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą. Pareiškėjų manymu, CMS išvados pažeidė jų šeimos teises ir teisėtus lūkesčius.

Nurodytame Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendime teismas konstatavo, kad dabartinis Lietuvos Respublikos teisinis reguliavimas nėra pakankamas asmenų išreikštiems socialiniams poreikiams patenkinti ir teisėms užtikrinti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę į vardą. Teisė į vardą apima teisę į pavardę, vardą (vardus) ir pseudonimą. Viena vertus, šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato galimybės civilinės būklės aktų įrašus daryti nelietuviškais rašmenimis, kita vertus, nagrinėjamu atveju ne mažiau reikšminga Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas)  praktika sprendžiant tokio pobūdžio bylas.

Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad asmens vardas ir pavardė yra vienas iš jo identiteto ir privataus gyvenimo, kuriam apsaugoti skirtas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 7 straipsnis ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis, elementų. Nors Chartijos 7 straipsnyje nėra aiškios nuorodos į asmens vardą ir pavardę, jie yra ne ką mažiau susiję su asmens privačiu ir šeimos gyvenimu, nes yra asmens tapatybės nustatymo ir priskyrimo tam tikrai šeimai priemonė (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą Runevič-Vardyn ir Wardyn, C-391/09). Savo jurisprudencijoje Teisingumo Teismas yra atskleidęs, kad atsisakymas pakeisti valstybės narės piliečio vardus ir pavardę ir pripažinti kitoje valstybėje narėje įgytus vardus ir pavardę gali būti laikomas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnyje pripažintų laisvių apribojimu, jei tokiam asmeniui gali sukelti rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių nepatogumų.

Pareiškėjos bei jos sūnaus pavardės rašymas skirtingai nei pareiškėjo, neabejotinai sukėlė pareiškėjos šeimai tam tikrų nepatogumų siekiant nustatyti visų šeimos narių tapatybes, teikiamų dokumentų autentiškumą, šeimos giminystės ryšius. Teismas konstatavo, kad šiuo atveju nenukrypimas nuo esamo teisinio reglamentavimo ir atsisakymas tenkinti pareiškimą neatitiktų teisingumo principo, būtų neproporcingas neigiamoms pasekmėms, kurias pareiškėjai patirtų, esant įrašytoms skirtingoms pavardėms. 

VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas” (EFHR) teikia teisinę pagalbą asmenims, susiduriantiems su originalios asmenvardžių rašybos asmens dokumentuose problema. Teisinę pagalbą teikia EFHR teisininkai ir advokatai iš žinomų, su Fondu bendradarbiaujančių, advokatų kontorų. Teisinė pagalba apima konsultacijų teikimą, dokumentų parengimą ir atstovavimą teisme. Susidomėjusius kviečiame registruotis el. paštu info@efhr.eu , telefonu + (370) 691 50 822. 

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…