• 2017/06/16

EFHR dalyvavo diskusijoje „Veiksmingas atsakas į neapykantos nusikaltimus“

EFHR dalyvavo diskusijoje „Veiksmingas atsakas į neapykantos nusikaltimus“

2017 m. birželio 15 d. Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) atstovai Lešek Jankovskij ir Evelina Dobrovolska dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Veiksmingas atsakas į neapykantos nusikaltimus“. Susitikimo  metu buvo siekiama sustiprinti valstybės institucijų ir įstaigų atsaką į neapykantos nusikaltimus ir pasiūlyti konkrečių priemonių juos šalinant.

Sveikinimo žodį tarė Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas apgailestaudamas, jog XXI amžiuje vis dar tenka kalbėti apie neapykantos nusikaltimų reiškinio problematiką. Lietuvos gėjų lygos atstovas Tomas Vytautas Raskevičius kalbėjo apie tai, kodėl oficiali statistika neatitinka realios situacijos ir kaip galima paskatinti nukentėjusiuosius kreiptis į policiją. Diskusijos dalyviai pritarė, jog skirtinga teismų praktika neapykantos nusikaltimų bylose yra viena iš priežasčių, kodėl nukentėjusieji nesikreipia į policiją.

Per susitikimą taip pat buvo aptartos galimos prevencinės priemonės, jų veiksmingumas, problemos, kylančios reaguojant į paskelbtą neapykantą kurstantį turinį, pilietinės visuomenės svarbą nustatant ir pranešant apie neapykantos kalbą bei galimybes stiprinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, siekiant prisidėti prie veiksmingesnio neapykantos kurstymo internete pašalinimo.

Diskusijos dalyviai pritarė, jog baudžiamoji atsakomybė prieš bet kokios tautos, rasės, etninės ir religinės priklausomybės arba prieš kitokių žmonių grupių neapykantos kurstymą ne visada yra veiksminga, todėl būtina apsvarstyti administracinės atsakomybės įteisinimą už neapykantos kalbos skleidimą. Visgi kyla nemažai klausimų, kaip administracinės nuobaudos skyrimas veiktų praktikoje, kadangi asmens duomenų rinkimas galimas tik pradėjus ikiteisminį tyrimą.

Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovė pažymėjo, jog ieškant teismų praktikos ir neapykantos nusikaltimų statistikos nėra išskiriama sunkinanti aplinkybė, kai veika padaryta siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, todėl oficiali statistika neatitinka realybės. EFHR šiuo klausimu bendradarbiauja su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ir nuolat praneša apie neapykantos nusikaltimus Lietuvoje.

2017 m. gegužės 23 d. EFHR atstovai dalyvavo Teisingumo ministerijos surengtoje uždaroje diskusijoje tarp interneto žiniasklaidos, IT bendrovių, valstybės institucijų ir pilietinės visuomenės atstovų. Diskusijos tikslas buvo aptarti bendrų pastangų idėjas, kad nebūtų jokių galimybių plačiai skleisti neteisėtą neapykantos kurstymą socialiniuose tinkluose. EFHR džiaugiasi, jog valstybinės institucijos atkreipė dėmesį į neapykantos nusikaltimų problematiką.

Per septynerius Fondo gyvavimo metus, organizacija pateikė 591 pareiškimus prokuratūrai dėl neapykantos ir diskriminacijos kurstymo, iš kurių jau 50 baudžiamosios bylos yra laimėtos.

Susijęs įrašas

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…
Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

2023 m. gruodžio 28 d. paskelbtame nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas, prieš…