• 2017/02/23

Kauno apygardos administracinis teismas tarė taip dėl “w”

Kauno apygardos administracinis teismas tarė taip dėl “w”

Š.m. vasario 23 d. Kauno apygardos administracinis teismas išnagrinėjo Pareiškėjos skundą dėl Migracijos skyriaus atsisakymo išduoti jos vaikams Lietuvos Respublikos pasus išlaikant originalią pavardės rašybą ir priėmė vieningą, atitinkantį naujausią praktiką, sprendimą – teismas įpareigojo išduoti nepilnamečiams vaikams Lietuvos pasus pavarde “Wade”.

Teismas priimdamas sprendimą išaiškino, kad pareiškėja ir jos šeima patiria nuolat daug nepatogumų. Byloje pateikti dokumentai, patvirtina, kad pareiškėjos šeima visur yra identifikuojama pagal originalią pavardę „Wade“ – pareiškėjos vaikai turi Jungtinės Karalystės pilietybę ir pasus, kuriuose pavardė yra su „W“. Pareiškėjos šeima pasinaudodama ES judėjimo laisve nuolat keliauja tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės (taip pat ir kitur), todėl nuolat tenka įrodinėti visų šeimos narių tapatybes. Turint skirtingus dokumentus su „Wade“ ir „Vade“ pavardėmis, pareiškėjos šeimos nariams būtų sukuriamos dvi skirtingos tapatybės. Daugelyje kasdienių situacijų tiek viešojoje, tiek privačioje srityje reikalaujama įrodyti tapatybę, kuri paprastai įrodoma pateikiant pasą. Kiekvieną kartą, kai konkrečioje situacijoje naudojama pavardė neatitinka nurodytosios dokumente, pateiktame įrodyti asmens tapatybę, arba kai dviejuose kartu pateiktuose dokumentuose nurodytos pavardės nesutampa, toks pavardžių skirtumas gali sukelti abejonių dėl šio asmens tapatybės bei pateiktų dokumentų autentiškumo ar dėl juose pateiktų duomenų teisingumo. Asmuo, pasinaudojęs teise laisvai judėti ir apsigyventi vienos valstybės narės teritorijoje, kitoje valstybėje narėje yra priverstas turėti kitokią pavardę nei ta, kuri yra įregistruota civilinės būklės aktų liudijimuose ar kituose dokumentuose gyvenamosios vietos valstybėje narėje, gali trukdyti įgyvendinti teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje.

Pažymėtina, kad tai jau aštuoniolikta VšĮ “Europos žmogaus teisių fondo” laimėta byla dėl originalios asmenvardžių rašybos. Vis daugiau mišrių šeimų (kai vienas iš sutuoktinių yra Lietuvos pilietis, kitas – užsienietis) pasiryžta kovoti dėl savo teisių teismuose. Teismuose Pareiškėjus atstovaujančios advokato padėjėjos Evelinos Baliko nuomone dar ne viena byla turės nukeliauti iki teismo, kol teisinis reglamentavimas Lietuvoje atitiks visų Lietuvos piliečių lūkesčius ir teisėtus interesus.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.  

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…