• 2015/06/10

EFHR išreiškė savo susirūpinimą Lietuvos policijos veiksmais prieš lenkų mokyklas

EFHR išreiškė savo susirūpinimą Lietuvos policijos veiksmais prieš lenkų mokyklas

efhr--logoEuropos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra sunerimęs, kad 2015 m. birželio 9 d. į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinę mokyklą atvyko dvi Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato pareigūnės.

Policininkių teigimu, jų atvykimo tikslas buvo ištirti anoniminį laišką, kuriame siuntėjas prašė bausmės tėvams už tai, kad jie neleido savo vaikams eiti į mokyklą birželio 3 d. Tą dieną Vilniaus ir Vilniaus rajono lenkų mokyklose vyko įspėjamasis streikas prieš tautinių mažumų švietimo naikinimą.

Pasak EFHR, šis policijos veiksmas yra piliečių teisių bei laisvės pažeidimas ir tokiu veiksmu bandoma įbauginti tautines mažumas. Tokio tipo intervencijos be objektyvaus pagrindo negali būti toleruojamos šalyje, kuri nori būti laikoma demokratiška valstybe, bet nesilaiko savo įsipareigojimų.

Primename, kad Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios šalys, tarp jų ir Lietuva, ratifikavusios konvenciją įsipareigojo gerbti „kiekvieno tautinei mažumai priklausančio asmens teisę laisvai rengti taikius susirinkimus, teisę burtis į susivienijimus ir teisę į žodžio, minties, sąžinės ir religijos laisvę“ (7 straipsnis). Be to, susirinkimų laisvė užtikrinama nacionalinės teisės aktais. LR Konstitucijos 36 straipsnis skelbia: „Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus“. Taip pat remiantis LR susirinkimų įstatymo 1 straipsnio 1 skirsniu: „Asmenų teisė ir laisvė rinktis be ginklo į taikius susirinkimus ar vykdyti pavienio asmens akciją gali būti laikinai apribojama įvedus karo ar nepaprastąją padėtį“.

EFHR dar birželio 10 d. raštu kreipėsi į Vilniaus miesto pirmąjį policijos komisariatą su prašymu paaiškinti situaciją ir nustatyti, ar policijos veiksmai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymą.

Visas švietimo įstaigas ir asociacijas, kurioms kyla abejonių dėl jų vertinimo ir kurios patyrė panašų valdžios elgesį, prašome su mumis susisiekti telefonu (+370 691 50 822) arba el. paštu (info@efhr.eu). Kreipiamės į mokytojus, tėvus ir mokyklų direktorius, kad nesileistų įbauginami, o apie kiekvieną policijos apsilankymą prašome nedelsiant pranešti EFHR, suteiksime nemokamą konsultaciją ir teisinę pagalbą šiuo klausimu.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…