Dar viena viltis dėl Tautinių mažumų įstatymo priėmimo

2014 m. kovo 29 d. buvo pasirašytas tarppartinis susitarimas dėl užsienio politikos, saugumo ir gynybos pagrindinių gairių 2014-2020 metams. Vienas iš susitarimo punktų – Tautinių mažumų įstatymo priėmimas. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) primena, kad Europos Tarybos šalyse Tautinių mažumų įstatymo priėmimo procedūra yra neišvengiama. Tuo tarpu Lietuvoje nėra įstatymo, kuris gintų specifines tautinių mažumų…