• 2013/11/21

Mažėja diskriminuojančių darbo skelbimų skaičius

Mažėja diskriminuojančių darbo skelbimų skaičius

dyskryminacjaEuropos žmogaus teisių fondas (EFHR) džiaugiasi, kad didėja Lietuvos piliečių sąmoningumas dėl visų piliečių lygių teisių. EFHR stebi internetinę erdvę ir yra vienintelė Lietuvos nevyriausybinė organizacija, kuri patraukė baudžiamojon atsakomybėn internete talpinamų diksriminuojančių ir įžeidžiančių komentarų autorius. Atsižvelgdamas į paskutinių kelerių metų padėtį (užfiksuotų įžeidžiančių komentarų ir pateiktų prašymų skaičių) EFHR tvirtina, kad interneto erdvėje pasirodančių diksriminuojančių pasisakymų, taip pat ir darbo pasiūlymų, skaičius, mažėja.

Lietuvos Respublikos Vyrų ir moterų lygių galimybių įstatymo 8 str. numato, kad ,,skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarnybą arba mokytis, draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę vienai iš lyčių“. Taip pat lygių galimybių įstatymo 11 straipsnis numato, kad skelbimuose priimti į darbą draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę tam tikros lyties, rasės, tautybės, etninės priklausomybės, lytinės orientacijos, socialinio statuso, sveikiems asmenims, asmenims, išpažįstantiems tam tikrą religiją, tam tikro amžiaus asmenims. Tačiau darbo skelbimuose dažnai teikiama pirmenybė konkrečioms potencialaus darbuotojo savybėms, dažniausiai tai yra amžiaus cenzas (reikalingi yra tik konkrečios amžiaus grupės atstovai), todėl darbdavys, į kurį privalo kreiptis tik „simpatiškos merginos iki 30 metų“, akivaizdžiai pažeidžia šalies įstatymus.

EFHR jau ne kartą teikė skundus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai (LGKT) dėl diskriminuojančių darbo skelbimų, pasirodančių internete. Taip pat š.m. lapkričio 11 d. EFHR gavo LGKT pareiškimą, kad diksriminuojančio darbo skelbimo, dėl kurio Fondas pateikė prašymą, autoriui, buvo pranešta apie įstatymo pažeidimą ir pareikalauta pasiaiškinti dėl patalpinto skelbimo turinio. Pareiškime taip pat pabrėžta, kad įmonės vadovas, esantis skelbimo autoriumi, pateikė EFHR pasiaiškinimą ir išėmė skelbimą iš interneto tinklalapio. Panašūs sprendimai buvo priimti sprendžiant kitus atvejus. Kontrolerius pranešė, kad skelbimų autoriai, kurie šalies įstatymų pažeidimą dažniausiai aiškina įstatymo nežinojimu, keičia skelbimo tekstą arba išima skelbimą iš tinklo. Teikiant prašymus dėl diksriminuojančių darbo skelbimų, šių skelbimo autoriai susipažįsta su Lygių galimybių įstatymu ir tampa labiau sąmoningi ir atsakingi, viešindami skelbimus.

Fondas ragina pranešti apie darbo skelbimus, kurie pažeidžia įstatymus arba yra diskriminacinio pobūdžio. Ypač raginame asmenis teikti prašymus, taip pat dėkojame visiems, kurie jau pranešė Fondui apie tokio pobūdžio skelbimus. Kviečiame bendradarbiauti.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…