• 2013/09/10

Ar neapykantos kurstymas vis dar pasirodo internetinėje erdvėje?

Ar neapykantos kurstymas vis dar pasirodo internetinėje erdvėje?

attf73caEuropos žmogaus teisių fondo (EFHR) vykdoma kampanija prieš internetinėje erdvėje pasirodančius įžeidžiančius komentarus  laimėjo dar vieną baudžiamąją bylą.

Alytaus rajono apylinkės teismas priėmė baudžiamąjį įsakymą V. L. už viešąjį kurstymą panaudoti prievartą bei raginimą fiziškai susidoroti su tamsiaodžiais žmonėmis dėl jų rasės.

Interneto tinklalapyje www.15min.lt  po straipsniu, paskelbtu 2013 m. vasario 10 d., V. L. naudodamas „Kunigo“ slapyvardį, parašė komentarą: „Visus negrus sušaudyt“. Už šį komentarą teismas nubaudė jį 1950 lt bauda. Komentaro autorius pripažino savo kaltę ir gailėjosi dėl savo poelgio, todėl jam skirta bauda buvo sumažinta ir galutinai sudarė 1300 lt. Be to, komentaro autorius pareiškė, kad veikė spontaniškai ir negalvojo apie pasekmes.

Bendrai skirta 19 baudų už komentarus pagal EFHR prokuratūrai pateiktus pareiškimus (Fondas jau pateikė virš 380) jau metus vykdant kampaniją, kuria siekiama užbaigti visų, kurie be jokių skrupulų pažeidžia kitų garbę, nebaustinumo jausmą.

Iš viso yra jau 19 baudų už komentarus remiantis EFHR paraiškomis, (Fondas jau pateikė virš 330 paraiškų) pateiktomis į prokuratūrą, jau keletą mėnesių trunkančios kampanijos metu, siekiant sustabdyti visų nebaudžiamumo jausmą, kurie nuolat be sąžinės graužimo įžeidinėja kitų žmonių orumą.

Kreipiantis į teisėsaugos institucijas dėl neteisėtų komentarų Fondas siekia, kad valstybės institucijos, atsakingos už įstatymų laikymąsi, atkreiptų dėmesį į situacijos rimtumą bei su ja susijusios rizikos mastą. Valstybė negali nieko nedarydama žiūrėti į precedento neturinčio masto kylančią neapykantos bangą.

Džiugu, kad Fondo veiklos rezultatus vertina ir prokurorai. EFHR – tai aktyviausia organizacija Lietuvoje kovojanti su neteisėtais komentarais.

Fondas norėtų nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie siunčia mums informaciją apie komentarus prieštaraujantiems įstatymams. Be jūsų pagalbos, ši sėkmė būtų neįmanoma. Kviečiame ir toliau bendradarbiauti.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…