• 2013/06/13

EFHR dalyvavo UNITED mokymuose

EFHR dalyvavo UNITED mokymuose

UnitedEuropos žmogaus teisių fondas (EFHR) jau antrą kartą dalyvavo tarptautinėje UNITED surengtoje konferencijoje. Šį kartą konferencija vyko Lietuvoje, Trakuose. Konferencijos tema – apmąstymai apie įvairovę – daugialypė diskriminacija.

Diskriminacijos, rasizmo, lygybės sąvokos ir problemos klausimai jau seniai yra keliami tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu daugelyje valstybių, tačiau retai tokiose diskusijose atsižvelgiama į daugialypės diskriminacijos aspektą. Asmuo dėl savo priklausomybės įvairioms mažumų grupėms, pvz. neįgali moteris, gali būti diskriminuojamas dėl savo lyties arba sveikatos būklės, arba net tie du veiksniai gali sudaryti prielaidą daugialypei diskriminacijai. Teisiniu požiūriu diskriminacijos klausimai dažniausiai yra nagrinėjami atsižvelgiant į vieną veiksnį. Tokiu atveju yra nepaisoma sudėtingos situacijos visumos.

EFHR atstovė, advokato padėjėja Ewelina Baliko buvo grupės, kuri diskutavo apie neapykantos kurstymą kibernėtinėje erdvėje, narė. Dirbdami grupėse dalyviai nagrinėjo šį reiškinį iš arčiau, dalijosi patirtimi ir įžvalgomis. EFHR turėjo galimybę supažindinti konferencijos dalyvius su savo strategija kovojant su neapykantos kurstymu kibernėtinėje erdvėje – siunčiant skundus į prokuratūrą bei pasakojant apie laimėtas bylas. Grupinio darbo rezultatas – novatoriška ir dinamiška kampanijos idėja prieš neapykantą internete, jungianti savyje glaudaus bendradarbiavimo su jaunimu, interaktyvių įvykių ir teisinio pagrindo elementus. EFHR yra įsitikinęs, kad ši idėja gali būti įgyvendinta artimiausiu metu.

Konferencijos metu buvo plačiai aptartas jaunimo švietimo klausimas, apimantis aspektus susijusius su diskriminacija, lygybe ir patyčiomis mokyklose. EFHR užmezgė naujus kontaktus su konferencijos dalyviais iš įvairių Europos nevyriausybinių organizacijų. Tai padės Fondui plėsti savo veiklą ir susirasti naujų partnerių.

EFHR yra nuoširdžiai dėkoja UNITED konferencijos organizatoriams už galimybę ne tik dalyvauti joje, tačiau ir  padėti ją surengti. Kita konferencija įvyks 2013 m. spalį Pragoje.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…