• 2012/12/20

4-oji Vasaros Akademija: demokratija mokykloje – kvietimas!

4-oji Vasaros Akademija: demokratija mokykloje – kvietimas!

Seminaras: liepos 6-14 dienomis 2013, Sulejówek/Varšuva, Lenkija

Registracijos terminas: sausio 18 d., 2013

Kas yra Vasaros Akademija: demokratija mokykloje?

Mokymo tikslas – inicijuoti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp dalyvaujančių šalių, palengvinti keitimąsi patirtimi ir gera praktika. Akademija stiprina dalyvių gėbėjimus įgyvendinti ir skatinti žmogaus teisių ir pilietiškumo ugdymo principus ir praktiką mokyklose ir vietinėse bendruomenėse. Kalbama apie tokius klausimus, kaip mokyklų demokratiškas valdymas, mokymo ir mokymosi veiklą, klasės klimatas ir partnerystė su vietos bendruomene.

Vasaros Akademija susideda iš šių etapų:

Parengiamasis etapas internetu: balandis-birželis 2013 m.

Seminaras: liepos 6-14 d., 2013 m.

Tolesnsis semonaro etapas internetu ir projektų įgyvendinimas: nuo 2013 m. rugsėjo iki 2014 m. balandžio mėn.

Mokymų metu dalyviai sukurs vietos projektą konkrečių problemų išsprendimui, su kuriomis susiduria savo mokykloje ir/ar vietinėje bendruomenėje. Projektas turėtų būti įgyvendintas per 2013/2014 mokslo metus.

Regioninį mokymą kartu organizuoja Europos Taryba (ET), Lenkijos Nacionalinė Švietimo Ministerija, Švietimo Plėtimo Centras Lenkijoje ir Europos Wegeland Centras (EWC).

Kas gali pateikti paraiškas?

Trijų žmonių komandos, po du atstovus iš tos pačios mokyklos, įskaitant direktorių ir mokytoją, kartu su atstovu iš:

  1. tėvų asociacijos,
  2. vietos nevyriausybinės organizacijos, kuri bendradarbiauja su mokykla arba
  3. mokytojų kvalifikacijos kėlimo įstaigos, remiančios mokyklą.

Dalyviai iš šių šalių: Baltarusija, Ukraina, Moldova, Gruzija, Azerbaidžianas, Armėnija (Rytų partnerystės programa), Lenkija, Rusija

Kalbos: ANGLŲ, RUSŲ su sinchroniniu vertimu.

Kaip pateikti paraiškas?

Užpildykite  komandos paraiškos formą anglų (http://www.theewc.org/uploads/content/Application_Form_2013_EN_final_1.doc) arba rusų (http://www.theewc.org/uploads/content/Application_Form2_2013_RU_final.doc) kalba ir atsiųsti kontaktams, išvardintiems paraiškoje, iki Sausio 18 d., 2013 m.

Dėl išsamesnės informacijos prašome perskaityti bendrą aprašymą (http://www.theewc.org/uploads/content/General%20description_2013_EN_final.pdf ) ir paraiškos formą (http://www.theewc.org/uploads/content/Application_Form_2013_EN_final.doc).

Vasaros Akademija: demokratija mokykloje yra grindžiama EWC mokymo modeliu (http://www.theewc.org/uploads/content/EWC%20Training%20Model.pdf ).

Dėl papildomos informacijos kreiptis: Caroline Gebara: c.gebara@theewc.org

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…