Rasių lygybės direktyva (2000/43/EB): įgyvendinimas ir iššūkiai

Rasių lygybės direktyva (2000/43/EB) yra ES teisės aktų pagrindiniu elementu kovoj prieš diskriminaciją dėl rasinės ar etninės kilmės, jos esme ir tikslu yra vienodo vertinimo principo įgyvendinimas.

Direktyva, priimta 2000 metais, iš esmės pakeitė kovos su rasine diskriminacija Europos Sąjungoje būdus. Prieš priimant šią direktyvą tik nedaugelis ES valstybių narių jau turėjo išsamius įstatymus ir mechanizmus, kuriais buvo draudžiama rasinė diskriminacija; didžioji dauguma valstybių narių privalėjo padaryti svarbių pakeitimų, kad įgyvendintų direktyvos nuostatas.