Š. m. sausio 9 dieną Vilniaus Rotušėje įvyko iškilmingas susitikimas, kuriame VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) ir kitos nevyriausybinės organizacijos, institucijos, įmonės bei savanoriai gavo padėkos raštus už bendradarbiavimą, kuriuos įteikė Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

EFHR jau antrą kartą atsiima padėką nuo Vilniaus miesto savivaldybės už prisidėjimą prie miesto vystymo. Fondui išreikšta padėka už Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės vertimą į lenkų kalbą ir nuolatinį bendradarbiavimą verčiant svetainėje publikuojamus straipsnius.

EFHR siekia tęsti bendradarbiavimą su Vilniaus miesto savivaldybe ne tik verčiant straipsnius, bet taip ir dalyvaujant įvairiose iniciatyvose, skirtose daugiakultūriškumui ir daugiakalbystei pagerbti bei prisidėti prie atviro ir tolerantiško Vilniaus miesto kūrimo.

Labai džiaugiamės, kad mūsų darbas liko pastebėtas ir kad turime galimybę prisidėti prie miesto tobulėjimo. Taip pat norime išreikšti padėką Vilniaus miesto merui ir Vilniaus miesto savivaldybei už paramą mūsų vykdomoms iniciatyvoms – kūrybinio konkurso ir edukacinio projekto „Europiečiai, lenkai, piliečiai“ dalyvių aprūpinimą simboliniais prizais bei bendradarbiavimą prisidedant prie EFHR organizuojamų konferencijų apie tautines mažumas.