HPIM8741_CopyEuropos žmogaus teisių fondui (toliau – EFHR) džiugu pranešti apie nuo 2014 m. lapkričio 26 d. iki gruodžio 03 d. Vilniaus miesto ir rajono mokyklose pravestus praktinius ir teorinius mokymus tarptautinės žmogaus teisių apsaugos tema. Prieš tai mokymus mokyklose vedėme šių metų rugsėjį – surengėme 15 mokymų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 500 mokinių.

Mokymai startavo 2014 m. lapkričio 26 d. Vilniaus liepkalnio pagrindinėje mokykloje (9 ir 10 klasėse) bei Vilniaus m. V. Sirokomlės vidurinėje mokykloje (10 klasėje). Gruodžio 1 d. aplankėme Vilniaus r. Čekoniškių vidurinės mokyklos 9-10 klasių moksleivius, gruodžio 2 d. svečiavomės pas Naujosios Vilnios J. I. Kraševskio gimnazijos dviejų devintųjų klasių moksleivius, kuriems mokymai truko dvi pamokas (po vieną pamoką kiekvienai klasei). Gruodžio 3 d. mokymus baigėme skaitydami paskaitą Vilniaus S. Konarskio vidurinės mokyklos moksleiviams. Iš viso mokymų metu buvo aplankytos 5 mokyklos, kuriose buvo pravestos 6 pamokos tarptautinės žmogaus teisių apsaugos tematika.

Mokymų metu moksleiviai buvo supažindinti su pagrindinėmis žmogaus teisėmis, svarbiausiais tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus teisių apsaugą, taip pat tarptautiniu lygmeniu taikoma pažeistų žmogaus teisių gynyba.

Ypatingas dėmesys mokymų metu buvo skirtas vaiko teisėsms. Praktinė mokymų dalis buvo skirta žaidimui „Išreikš savo teises!“, kurio metu moksleiviai nevartodami tam tam tikrų žodžių turėjo taip apibūdinti žmogaus teises, kad likusieji moksleiviai atspėtų, kuri teisė yra apbūdinama. Mokymų pabaigoje visi dalyviai buvo apdovanoti EFHR įsteigtais prizais (knygos, žemėlapiai, tušinukai ir kt.).

EFHR išreiškia padėką mokykloms, sutikusioms bendradarbiauti su mumis ir leidusioms pravesti mokymus savo moksleiviams. Džiaugiamės, kad galime prisidėti prie mokinių teisinio švietimo, šiuo būdu prisidedami prie moksleivių išprusimo didinimo ir informavimo apie turimas teises.

Mokymus organizuoti ir vesti padėjo ir jose dalyvavo EFHR savanorė, savanoriaujanti  pagal realizuojamą Europos Savanorių Tarnybos projektą „Youth for human rights“ (ERASMUS +). Daugiau apie Europos Savanorių Tarnybą ieškok čia.

Mokykla

Dalyvių skaičius

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 38
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla 22
Vilniaus r. Čekoniškių vidurinė mokykla 9
Liepkalnio pagrindinė mokykla 14
Vilniaus Simono Konarskio vidurinė mokykla 18

EU_flag_Erasmus__vect_POSEFHR