IMAG3150-300x230Š.m. liepos 6-13 dienomis Vilniuje vyko AK operacijos „Aušros vartai“ 70-ųjų metinių minėjimas. Naudodamiesi proga,Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) atstovai sekmadienį Lenkų kultūros namuose susitiko su istorijai nusipelniusiais žmonėmis ir svečiais, atvykusiais į  Ježi Karpovič nuotraukų parodos „Nacionalinės atminties vietos Vilniaus žemėje“ (lenk. „Miejsca pamięci narodowej na Ziemi Wileńskiej“) atidarymą.

Siekiant tęsti visuomenės švietimą ir informavimą apie žmogaus teises, prie EFHR stendo Lenkų kultūros namuose lankytojai nemokamai galėjo gauti mokomosios ir informacinės medžiagos apie žmogaus teises.

Be to, suinteresuoti asmenys galėjo gauti profesionalią teisinę konsultaciją ir sužinoti daugiau apie Fondo veiklą – pvz. apie galimą nemokamą teisinę pagalbą rengiant teisinius dokumentus, atstovavimo galimybę teismuose ar kitose institucijose diskriminacijos, profesinio pobūdžio žmogaus teisių pažeidimu, asmeninio gyvenimo ir kitais atvejais.

Tokiomis išvykomis siekiama informuoti apie aktualius metodus aktyviai ginti savo teises, ypač žmonėms, kurie dėl atstumo, amžiaus ar prieigos prie interneto trūkumo nežino apie EFHR teikiamą nemokamą teisinę pagalbą.

Džiugu, kad vis daugiau žmonių pasiekia informacija apie fondo veiklą ir vis daugiau piliečių patiki savo rūpesčius į profesionalų rankas.

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir iki greito pasimatymo!

EFHR