European ParliamentŠių metų balandžio 17-tą dieną Europos Parlamento Tradicinių mažumų, tautinių ir kalbinių bendrijų intergrupė, paskelbė Strasburgo Manifestą (The Strasbourg Manifesto), kuriame kalbama apie tautinių mažumų ir jų kalbų apsaugą Europos Sąjungoje.

Strasburgo manifeste yra aptartos pagrindinės probleminės ES sritys bei nurodyti sprendimai, tokie kaip: Europos pagrindų strategijos pritaikymas tautinėms bei kalbinėms mažumoms, imant pavyzdį iš Strategijos naudojamos romų mažumai; efektyvios monitoringo sistemos sukūrimas, kuri užtikrintų fundamentalias ir įgytas mažumų teises (aktualu ne tik ES narėms, bet ir kandidatuojančioms šalims); poreikis sukurti ir įgyvendinti visapusišką ir teisiškai įpareigojančią tautinių, regioninių (kalbinių bei konstitucinių regionų) mažumų apsaugos sistemą, kuri atitinkamai papildytų jau veikiantį mechanizmą.

Manifesto autoriai pabrėžia, kad tautinių, regioninių bei kalbinių mažumų apsauga išsiplėtusioje Europos Sąjungoje tapo problema, kurios neįmanoma išspręsti vien kovos būdu su ksenofobija ir diskriminacija, nes tuo pačiu turėtų būti priimamos atitinkamos kultūrinės, kalbinės ir socialinės nuostatos bei reguliacijos kiekvienoje šalyje. Europos Komisijai yra patariama aktyviai ieškoti kitų demokratiškų konfliktų tarp tautinių mažumų ir Šalių sprendimo būdų, jeigu dvišalis arba vidinis konflikto sprendimo būdas negali būti pritaikytas.

Europos Parlamento nariai taip pat primena, kad šalys, kurios pasirašė Rėminę tautinių mažumų apsaugos konvenciją bei Europos regioninių arba mažumų kalbų chartiją, yra įpareigotos įgyvendinti Ministrų Komiteto rekomendacijas, kurios yra paremtos Patariamojo Komiteto dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos taikymo bei Europos regioninių ir tautinių mažumų kalbų chartijos ekspertų komiteto raportais.

54.8 KiB
116 Downloads
Išsami informacija...