efhr--logoŠ. m. gegužės 26 d. Lenkų kultūros namuose (LKN) Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) turėjo garbę skaityti paskaitą Trečiojo amžiaus universitete Vilniuje lenkų studentų grupei, kuriai vadovavo doc. dr Ryszard Kuźma. Mus pasitiko maždaug 50 klausytojų grupė susidomėjusių žmogaus teisių apsaugos ir tautinių mažumų kovos su diskriminacija problematika.

Paskaitoje buvo kalbama apie Fondo veiklą, mūsų iniciatyvas, projektus ir ateities planus. Buvo diskutuota apie žmogaus teisių apsaugą Lietuvoje, kovą su diskriminacija ir savo teisių gynimo būdus, kuriais turi teisę pasinaudoti kiekvienas, nepaisant amžiaus, lyties, etninės kilmės arba religijos. Paskaitos tikslas buvo paaiškinti paprastais žodžiais kaip reaguoti į visas paplitusias diskriminacijos formas, kur ieškoti pagalbos. Be to Fondas pažymėjo, kad negalima likti abejingam žmogaus teisių pažeidimo atvejams.

Vėliau Fondo darbuotojai supažindino klausytojus su galimybe gauti EFHR teikiamą nemokamą teisinę konsultaciją, o taip pat informavo apie vardo ir pavardės pakeitimo galimybes.

Po paskaitos dalyviai klausinėjo apie tautinių mažumų įstatymo priėmimo perspektyvas, švietimo įstatymo kontroversiškus pakeitimus bei galimybę turėti dvikalbes lenteles su gatvių pavadinimais tose vietovėse, kuriose tautinių mažumų atstovai sudaro didelę gyventojų dalį.

EFHR nuoširdžiai dėkoja Universitetui už kvietimą bei galimybę pasidalinti žmogaus teisių apsaugos idėjomis su Trečiojo amžiaus universiteto studentais. Tikimės, kad paskaita paskatins labiau domėtis žmogaus teisėmis ir būdais kovojant su diskriminacija.

EFHR mielai paskaitys paskaitą ir kitose institucijose ar organizacijose, kurios bus susidomėjusios EFHR atvykimu.

EFHR