• 2011/09/15

Fondas palaiko Tomašo Snarskio iniciatyvą!

Fondas palaiko Tomašo Snarskio iniciatyvą!
Tomasz Snarski
Tomasz Snarski

Europos Žmogaus Teisių Fondas pasisakė dėl Materialinės Baudžiamosios ir Vykdomosios Teisės, o taip pat Teismo Psichiatrijos Katedros Gdanskio Universiteto asistento iniciatyvos palaikymo, kuris 2011 metais kovo 31 dieną išsiuntė į Europos Parlamentą peticiją pavadinimu „Lietuvos lenkų kalbos teisės”, kurios problematiką nagrinės Europos Parlamento Peticijų Komisija.

Ši peticija daugiausia parodo lenkų tautinės mažumos kalbos teisės problemą: vardų ir pavardžių rašybą, galimybę naudotis tautinės mažumos kalba pažymėtų vietovių bei gatvių pavadinimais. Taip pat rūpinasi dėl Europos žmogaus teisių apsaugos sistemos standartų laikymosi Lietuvoje.( Visą peticijos tekstą galima rasti čia).

Pono Tomašo Snarskio intervencijos pasekmė: Europos Parlamente, Peticijų Komisijos nariai  iš arčiau susipažins su lenkų tautinės mažumos problemomis Lietuvoje. Pirmieji veiksmai šioje srityje jau buvo priimti. Liepos 19 dieną, EP Peticijų Komisijos pirmininkė – Erminia Mazzoni, pranešė, kad Komisija priėmė peticiją. Konstatuota, kad  iškelti klausimai nulemia jos priimtinumą, o peticijos turinys apima ES veiklos sritį.

Europos Parlamento Peticijų Komisija pradėjo nagrinėjimą ir nusprendė kreiptis į ES dėl šių klausimų įvairių apektų preliminaraus tyrimo.

Europos Žmogaus Teisės Fondas, realizuojant savo pagrindinį tikslą – žmogaus teisių gynimą, atkakliai skatina pasirašyti Pono Tomašo Snarskio peticiją palaikančias  paraiškas.

Didelis šių paraiškų skaičius padėtų pranešti apie lenkų tautinės mažumos problemas, o taip pat prisidėtų prie surašytų peticijoje kaltinimų patikimumo ir tuo pačiu padidintų sėkmės galimybes.

Atsisiųsk paraišką PDF formatu.                                                             Atsisiųsk paraišką doc. formatu

Peticiją palaikančią paraišką galima siųsti savarankiškai paštu adresu: Europos Parlamento Peticijų Komisja: European Parliament Committee on Petitions The Secretariat Rue WirtzB-1047 Bruxelles, faxem +32 2 284 68 44, arba el.paštu adresu: ip-PETI@europarl.europa.eu.

Taip pat galima ją  pateikti užpildant formą Europos Parlamento svetainėje:

https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=PL. Belieka tik nukopijuoti skundo turinį arba pateikti kitą skundą. Išsiųsti jį el. paštu galima nemokamai.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…