• 2020/11/04

EFHR teisininkė Evelina Dobrovolska gyventojų interesus toliau atstovaus Seime

EFHR teisininkė Evelina Dobrovolska gyventojų interesus toliau atstovaus Seime

2020 m. spalio 11 d. vykęs pirmasis Seimo rinkimų turas atnešė gerų žinių advokato padėjėjai, Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) teisininkei Evelinai Dobrovolskai. Po aštuonerių metų aktyvaus darbo nevyriausybiniame sektoriuje, Evelina netrukus pradės darbą Lietuvos parlamente.

Prie EFHR Evelina prisijungė dar 2012 m., organizacijai žengiant pirmuosius žingsnius. Kaip prisimena ji pati, tuo metu dirbo komercinės teisės srityje, tačiau jautė, jog tai nėra jos pašaukimas. 2012 m., pastebėjusi EFHR darbo pasiūlymą, nedvejodama išsiuntė pasiūlymą bendradarbiauti, kas išaugo į nuostabius aštuonerius metus kartu. „Tas lemtingas darbo skelbimas atvėrė man duris į NVO ir žmogaus teisių sritį“, – pasakojo Evelina. 

Per šį laiką ji, kartu su EFHR darbuotojais ir praktikantais, aplankė daugybę mokyklų, kuriose su moksleiviais kalbėjo žmogaus teisių, diskriminacijos, neapykantos kalbos temomis, susitiko su įvairiomis bendruomenėmis. Evelina teisme atstovavo asmenis, nukentėjusius nuo neapykantos nusikaltimų bei kovojančius dėl originalios asmenvardžių rašybos. Jos dėka beveik 200 pareiškėjų įgyvendino savo teisę į vardą su raidėmis w, x, q. Tarp įsimintiniausių atliktų darbų ar bylų, vestų bendradarbiaujant su EFHR, Evelina mini ikiteisminį tyrimą dėl himno išniekinimo, kuris tebuvo meninis performansas, bylas dėl neapykantos nusikaltimų, kuriose pripažinta, kad užpuolimas tautybės ar kalbos pagrindu negali būti toleruojamas. „Atsimenu pirmąją laimėtą bylą dėl w pavardėje, o vėliau pirmąją dėl vardo Malgorzata. Atsimenu tą pokytį, kai valstybinės institucijos ilgainiui į NVO pradėjo žiūrėti kaip svarbų partnerį užtikrinant žmogaus teises. Dar kelias ilgas, tačiau požiūris tikrai keičiasi.“ – atsiminimais dalinosi E. Dobrovolska.

Paklausta apie ilgametį bendradarbiavimą su organizacija ir darbą nevyriausybiniame sektoriuje, teisininkė pabrėžė, jog EFHR formavo ją iš esmės. „Nors niekada nebuvau EFHR darbuotoja ir buvau atsakinga tik už teisines konsultacijas ir atstovavimą asmenų teismuose, tačiau žmogaus ir tautinių mažumų problematika, atstovavimas susitikimuose su tarptautinėmis organizacijomis, pagalba rengiant šešėlines ataskaitas, vadovavimas ir dalyvavimas darbo grupėse rengiant įstatymų projektus, suformavo mane kaip žmogų, kuris ne tik tiki demokratija ir teisės viršenybe, tačiau ir pirmu klausimu visada kels tautinių mažumų ir žmogaus teisių temas. Esu be galo dėkinga už šią ilgą ir prasmingą kelionę kartu.“ Vis dėlto, kaip sako pati naujai išrinkta Seimo narė, darbas nevyriausybiniame sektoriuje leido suprasti, kad kai kurie pokyčiai yra įmanomi tik žengiant į politiką.

Kalbėdama apie pastaraisiais metais įvykusius pokyčius žmogaus teisių srityje, Evelina pasakojo, jog postūmis akivaizdus. „Prieš aštuonerius metus net negalėjau pagalvoti, kad kada nors pavyks, kad ir teisminiu keliu, įgyvendinti asmenų teisę į pavardę su w, x ar q, o vardus užrašyti su dviguba priebalse n (pavyzdžiui, Anna).  Prieš aštuonerius metus niekada nebūčiau patikėjusi, kad pavyks bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, kurios atlieps tautinių mažumų teisių užtikrinimo poreikį – nuo tokių simbolinių sprendimų kaip tinklalapiai lenkų kalba iki aptarnavimo kitomis kalbomis ar teisės aktų pakeitimų, kurie leis išdidžiai teigti, kad Lietuva yra daugiakultūrė ir nuostabi.“ – dalinosi E. Dobrovolska. Ji taip pat paminėjo greitai progresuojančią teismų praktiką dėl asmenvardžių ir dekoratyvių gatvių lentelių bei didesnį teisėsaugos institucijų dėmesį neapykantos kalbai. Visgi svarbiausiu pokyčiu Evelina laiko tautinių  mažumų ir žmogaus teisių užtikrinimo temos iškėlimą į viešą diskusiją.

Atsisveikindama su EFHR, Evelina organizacijai palinkėjo būti kaip LR Konstitucija – gyvu mechanizmu, kuris atliepia nūdienos problemas ir poreikius, o dirbti kaip šaudant iš lanko – taikyti kiek aukščiau, nei reikia. „Per aštuonerius metus Fondas palietė įvairiausias tautinių mažumų teisių užtikrinimo sritis – nuo asmenvardžių iki švietimo, nuo atstovavimo teismuose iki projektų vaikams. Linkiu, kad EFHR visada save atrastų iš naujo ir būtų įrankiu realizuoti ambiciją, kad vieną dieną tautinių mažumų teisių  klausimas nebus kvestionuojamas, o priimamas kaip savaime vertybė.“

Nuoširdžiai dėkojame Evelinai už ilgą bei sėkmingą draugystę ir linkime neblėstančios kantrybės ir užsidegimo ateities kovoje dėl žmogaus bei tautinių mažumų teisių užtikrinimo.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…