• 2020/03/24

Institucijos pritarė idėjai tautinių mažumų žiniasklaidos projektus remti atskira finansavimo eilute

Institucijos pritarė idėjai tautinių mažumų žiniasklaidos projektus remti atskira finansavimo eilute

2020 m. vasario pradžioje Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) atkreipė dėmesį į tautinių mažumų žiniasklaidos finansavimą. Kiek anksčiau buvo pasirodžiusi informacija, jog paskirsčius valstybės paramą viešosios informacijos rengėjų projektams, vienintelis Lietuvoje veikiantis dienraštis lenkų kalba – „Kurier Wileński” – šiemet finansavimo negavo.

EFHR savo iniciatyva kreipėsi į Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą (toliau – Fondas), Tautinių mažumų departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas), Finansų ministeriją ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę su raginimu peržvelgti kitais metais rengiamo konkurso nuostatus, papildant atskira eilute tautinių mažumų žiniasklaidos projektų finansavimui.

2020 m. kovo mėnesį EFHR gavo atsakymą iš dviejų institucijų – Fondo ir Departamento. Pirmasis pranešė, jog Fondo taryba, apsvarsčiusi EFHR kreipimąsi, pritarė, jog tautinių mažumų žiniasklaidoje vykdomi projektai būtų remiami pagal atskirą finansavimo eilutę. Departamentas savo ruožtu informavo, jog ne sykį yra išsakęs savo pritarimą dėl tautinių mažumų prioriteto įtraukimo į įvairias iš valstybės biudžeto finansuojamų programas bei teikęs susijusius pasiūlymus. Departamentas pritarė ir tautinių mažumų žiniasklaidai skirtos atskiros finansavimo eilutės įvedimui, skirstant finansavimą per Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos paramos fondą.

Europos žmogaus teisių fondas tikisi, jog Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ir Tautinių mažumų departamento išreikštas pritarimas padės užtikrinti tinkamą tautinių mažumų žiniasklaidos finansavimą bei tarptautinių rekomendacijų įgyvendinimą.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…