• 2020/03/04

ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui pateiktoje 2019 m. ataskaitoje – 10 neapykantos nusikaltimų

ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui pateiktoje 2019 m. ataskaitoje – 10 neapykantos nusikaltimų

Iš viso dešimt galimai neapykanta motyvuotų incidentų buvo įtraukti į Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) parengtą ataskaitą, skirtą ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui (ODIHR). Sąrašą sudaro pagrindinė informacija apie 2019 m. Lietuvoje įvykdytus neapykantos nusikaltimus, apie kuriuos informacija pasirodė viešoje erdvėje. Vis dėlto dėl ženklaus nepranešimo tikslus neapykantos nusikaltimų skaičius kiekvienais metais lieka nežinomas.

ODIHR neapykantos nusikaltimų statistiką skelbia kasmet lapkričio 16 d., minint Tarptautinę tolerancijos dieną. Statistika apžvelgia neapykantos nusikaltimus, apie kuriuos pranešė valstybinės institucijos, bei neapykantos incidentus, apie kuriuos informuoja pilietinė visuomenė, tarptautinės organizacijos bei Šventasis sostas visose ESBO valstybėse narėse. Kaip pažymi ODIHR, pilietinės visuomenės teikiamos ataskaitos yra svarbios dėl to, jog papildo valstybių narių pateiktus oficialius duomenis ir pagrindžia faktą, jog dalis neapykantos nusikaltimų nėra užregistruojami.

Nuo kitų nusikalstamų veikų neapykantos nusikaltimai skiriasi savo motyvu. Pagal ODIHR pateikiamą informaciją, juos skatina „išankstinės nuomonės, stereotipinės prielaidos, netolerancija ar neapykanta, nukreipta prieš tam tikrą grupę, kuriai būdingi bendri bruožai, tokie kaip rasė, etninė priklausomybė, kalba, religija, tautybė, seksualinė orientacija, lytis, lytinė tapatybė, negalia ar bet kuri kita esminė savybė“. Neapykantos nusikaltimai gali būti nukreipti į asmenis, priklausančius konkrečioms bendruomenėms, kaip ir gyvenamiesiems namams, maldos vietoms, bendruomenėms centrams ir kt.

Tarp 2019 m. užfiksuotų neapykantos nusikaltimų yra:

  • Trys antisemitizmo incidentai,
  • Du neapykanta ar (ir) šališkumu motyvuoti incidentai prieš krikščionis,
  • Du neapykanta ar (ir) šališkumu motyvuoti incidentai prieš musulmonus,
  • Du neapykanta ar (ir) šališkumu prieš asmens seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę motyvuoti incidentai, ir
  • Vienas neapykanta ar (ir) šališkumu prieš romus ir sinti motyvuotas incidentas.

Sudarytas neapykantos nusikaltimų sąrašas Lietuvoje buvo perduotas ODIHR. Išsamią informaciją apie neapykantos nusikaltimus, įvykdytus ESBO valstybėse narėse, galima rasti neapykantos nusikaltimų pranešimo svetainėje.

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…