• 2020/01/14

Iniciatyvos „Minority SafePack“ parašai jau užregistruoti

Iniciatyvos „Minority SafePack“ parašai jau užregistruoti

Prieš keletą dienų iniciatyvos „Minority SafePack“ parašai pagaliau buvo registruoti internete ir persiųsti Europos Komisijai. Jei Europos Komisija kartu su Europos Parlamentu nuspręs priimti šį pasiūlymą, jis taps privalomuoju įstatymu, galinčiu užtikrinti ir remti visas tautines mažumas Europoje.

Iniciatyvą „Minority SafePack“ dar 2017 m. pradėjo Federalinė Europos tautybių sąjunga (FUEN). Ji ragina Europos Sąjungą priimti teisės aktus, kurie pagerintų tautinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugą ir gerovę. Tuo pat metu siekiama sustiprinti ES kultūrų ir kalbų įvairovę. Per vienerių metų kampaniją iniciatyvą palaikė 1 128 385 rėmėjai, taip žymiai viršijant Europos piliečių iniciatyvos projektams reikalingą surinkti parašų skaičių. Džiugu pastebėti, jog net 18 990 iš šių parašų priklauso Lietuvos gyventojams.

Surinktus parašus dabar patvirtino 28 ES valstybių narių valdžios institucijos, o tai atvėrė kelią FUEN atstovams asmeniškai susitikti su ES komisarais ir generaliniais direktoratais. Kitas žingsnis – pristatyti savo planus ir pateikti FUEN ekspertų grupės parengtus teisės aktų pasiūlymus. Dabar Europos Komisija turės šešis mėnesius suformuluoti savo poziciją ir nuspręsti dėl teisėkūros proceso. Be to, šiuo laikotarpiu Europos Parlamente vyks viešos diskusijos, kuriose dalyvaus visos suinteresuotosios šalys, o jų rezultatai turės įtakos galutiniam Europos Komisijos sprendimui.

Primename, jog Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) 2017–2018 m. taip pat dalyvavo parašų rinkimo už iniciatyvą procese. Mes ir toliau remiame „Minority SafePack“ iniciatyvą ir tikimės, jog svarstymai Briuselyje ir Strasbūre atneš puikius rezultatus.

Susijęs įrašas