• 2019/06/10

EFHR sveikina naują komandos narę

EFHR sveikina naują komandos narę

Marta, gimusi Lenkijoje, dirba su jaunimu, tarpininkauja ir yra instruktorė. Ji pradėjo tyrinėti gyvenimą Baltijos šalyse Rygoje, tačiau dabar persikraustė į Vilnių.

Marta neseniai įgijo magistro laipsnį saugumo studijose Adomo Mickevičiaus universitete Poznanėje. Ji taip pat yra baigusi finougrų filologijos bakalaurą. Išmanydama ir derindama šias dvi sritis, Marta turi nemenką patirtį saugumo klausimais Baltijos jūros regione. Ji specializuojasi Suomijos nacionalinio saugumo strategijoje.

Martos susidomėjimas šiuo regionu greičiausiai kilo dėl ilgalaikių jaunimo mainų, kurie leido jai pagilinti žinias apie Suomijos kultūrą ir kalbą. Ji puikiai žino tokių programų naudą ir yra aktyvi Youth for Understanding (YFU) – tarptautinio NVO tinklo, skirto tarpkultūrinio ugdymo skatinimui – narė. Marta taip pat skatina mokymąsi visą gyvenimą ir gina socialinės atsakomybės svarbą.

Profesiniu atžvilgiu, Marta ypač domisi žmogaus teisėmis, socialine integracija ir aktyviu pilietiškumu. Ji tiki, kad daugelis šiuolaikinės visuomenės problemų gali būti išspręstos atvirai bendraujant su visuomene ir skatinant „iš apačios į viršų” iniciatyvas. Paskutinėje savo disertacijoje, Marta daugiausia dėmesio skyrė švietimo poveikiui ir svarbai taikai socio-kultūriniais žmogaus saugumo aspektais.

Marta prisijungs prie EFHR su 10 mėnesių projektu, koordinuojamu Europos solidarumo korpuso. Ji tiki, kad Erasmus+ programa siūlo nuostabią galimybę Europos jaunimui įgyti vertingos patirties NVO sektoriuje. Kaip jauna profesionalė, Marta yra įsitikinusi, kad EFHR yra puiki vieta pradėti karjerą žmogaus teisių ir demokratinio valdymo srityje.

Kalbant apie gyvenimą už darbo ribų, Marta didžiuojasi auginanti 3 m. katiną Szlomo, kuris lydi ją jos kelionėje per Baltijos kraštus.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…