• 2018/12/04

Tarp stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių bendrojo ugdymo mokyklų – ir tautinių mažumų mokyklos

Tarp stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių bendrojo ugdymo mokyklų – ir tautinių mažumų mokyklos

2018 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė priėmė įsakymą, kuriuo patvirtino sąrašą mokyklų, kurios gaus kokybės krepšelį – tikslines lėšas, skirtas mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Iš viso atrinkta 180 silpną ir stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių bendrojo ugdymo mokyklų. Per dvejus metus mokyklas pasieks daugiau nei 24 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Kokybės krepšelį gausiančios mokyklos suskirstytos į dvi grupes: 150 turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką ir 30 – stiprią. Anot Švietimo ministerijos, silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms bus suteikiama konsultacinė ir finansinė pagalba, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos dalinsis gerąja savo patirtimi. Turinčioms silpną geros mokyklos raišką bus skiriamas didesnis krepšelis, nes jos įgyvendins daugiau veiklų, siekdamos geresnių veiklos rezultatų.

Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktais duomenimis, tarp 180-atrinktų „stipriųjų“ mokyklų yra 25 mokyklos (14 proc.), kuriose yra mokoma viena ar kita tautinės mažumos kalba arba keliomis kalbomis. Į 30-ies stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašą pateko 1 mokykla rusų mokomąja kalba (3 proc.). Į 150-ies silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašą pateko 24 mokyklos (16 proc.): 1 mokykla baltarusių mokomąja kalba (0,6 proc.), 8 – rusų mokomąja kalba (5 proc.), 9 – lenkų mokomąja kalba (6 proc.), 2 mokyklos – lietuvių ir lenkų mokomosiomis kalbomis (1 proc.), 3 mokyklos – lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis (2 proc.), 1 mokykla – lietuvių ir rusų mokomosiomis kalbomis (0,6 proc.) bei 1 mokykla, kurioje ugdymas yra vykdomas lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis (0,6 proc.).

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (2015 m. redakcija) garantuojamas mokymas valstybine kalba ir valstybinės kalbos mokymasis, bet kartu bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose, kurių nuostatuose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba ir tautinės mažumos kultūros puoselėjimas, ugdymo procesas vykdomas arba kai kurių dalykų mokoma tautinės mažumos kalba.  Šiuo metu Lietuvoje yra kiek daugiau nei šimtas tautinių mažumų mokyklų, kurių didžiausią dalį sudaro mokyklos, kuriose garantuojamas mokymas rusų ir lenkų kalba. Visgi besimokančiųjų tautinių mažumų kalbomis nuolat mažėja, todėl, mažėjant finansavimui, mokykloms tampa vis sunkiau pritraukti naujų mokinių. Nepaisant to, akivaizdu, jog, kaip ir lietuviškos, tautinių mažumų mokyklos taip pat siekia gerų rezultatų. Tikimasi, jog naujasis kokybės krepšelis padės ir toms mokykloms, kurios atsidūrė silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąraše – palengvins tikslų įgyvendinimą bei palengvins galimybę teikti kokybišką ugdymą tautinių mažumų kalba.

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…