• 2018/11/19

ESBO paskelbė 2017 metų neapykantos nusikaltimų ataskaitą

ESBO paskelbė 2017 metų neapykantos nusikaltimų ataskaitą

2018 m. lapkričio 16 d., minėdamas Tarptautinę tolerancijos dieną, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras paskelbė duomenis apie neapykantos nusikaltimus 2017-aisiais.

Naujai paskelbtoje ataskaitoje yra pateikti duomenys iš 39 dalyvaujančių valstybių, įskaitant valstybinę oficialią statistiką iš 34 valstybių ir policijos statistiką iš 23 valstybių. Be to, informaciją pateikė ir pilietinės visuomenės grupės bei tarpvyriausybinės organizacijos, tokios kaip Tarptautinė migracijos organizacija, Jungtinių Tautų Vyriausiojo komisaro biuras ir kt.

Dalyvaujančios šalys, įskaitant ir valstybes, pilietinės visuomenės grupes bei tarpvyriausybines organizacijas, pateikė duomenis apie neapykantos nusikaltimus tokiais pagrindais: rasizmas, ksenofobija, antisemitizmas, neapykantos nusikaltimai prieš musulmonus, krikščionis beii Romų bendruomenę, neįgalius asmenis, taip pat lyties, seksualinės orientacijos bei lytinio tapatumo pagrindais. Ataskaitos duomenys taip pat pateikti grafiko pavidalu, kuris atskleidžia neapykantos nusikaltimų pagrindus bei incidentų rūšis. Iš viso ištirti 5 843 incidentai, tarp kurių buvo smurtiniai užpuolimai, grasinimai ir pasikėsinimai į nuosavybę ir kt.

Remiantis minėtu grafiku, didžiausias incidentų skaičius buvo nustatytas antisemitizmo pagrindu (253 smurtinės atakos, 168 grasinimai, 1720 pasikėsinimai į nuosavybę), taip pat ir rasizmo bei ksenofobijos pagrindais (atitinkamai 1 113, 190, 305). Svarbu pažymėti, jog neapykantos nusikaltimai seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais vis dar lieka iššūkiu ir apima 755 smurtinius užpuolimus. Mažiausias incidentų skaičius buvo užfiksuotas lyties, neįgalumo bei neapykantos prieš Romų bendruomenę pagrindu, tačiau neapykantos nusikaltimai prieš musulmonus ir krikščionis tebeužima tarpinę poziciją ir vis dar reikalauja daug pastangų siekiant jų išvengti.

Lietuva yra viena iš valstybių, teikiančių duomenis apie neapykantos nusikaltimus Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui. Oficiali įvykių statistika yra renkama Policijos departamento ir Generalinės prokuratūros. Iš viso  2017 metais oficialių pareigūnų fiksuoti 9 neapykantos nusikaltimai, kurie apima 6 incidentus, susijusius su rasizmu ir ksenofobija, bei 3 nusikaltimus, nukreiptus prieš seksualinę orientaciją bei lytinį tapatumą.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) taip pat dalyvauja ataskaitos rengimo procese ir kasmet pateikia informaciją apie Lietuvoje įvykdytus neapykantos nusikaltimus. Praėjusiais metais EFHR pranešė apie 5 fiksuotus neapykantos nusikaltimus, susijusius su rasizmu ir ksenofobija: 1 asmens užpuolimas, 1 grasinimas, 3 pasikėsinimai į nuosavybę (http://hatecrime.osce.org/lithuania).

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro direktorė Ingibjörg Sólrún Gísladóttir paragino valstybes nares dėti kuo daugiau pastangų ir toliau kovoti su neapykantos nusikaltimais. Ji mano, kad teikiamų duomenų kokybė tampa vis geresnė, tačiau vis dar yra daug ką pasiekti, kad nukentėję nuo neapykantos nusikaltimų pajustų realų skirtumą. 

Su ESBO ataskaita galite susipažinti čia: http://hatecrime.osce.org/2017-data

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…