• 2018/11/19

ESBO paskelbė 2017 metų neapykantos nusikaltimų ataskaitą

ESBO paskelbė 2017 metų neapykantos nusikaltimų ataskaitą

2018 m. lapkričio 16 d., minėdamas Tarptautinę tolerancijos dieną, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras paskelbė duomenis apie neapykantos nusikaltimus 2017-aisiais.

Naujai paskelbtoje ataskaitoje yra pateikti duomenys iš 39 dalyvaujančių valstybių, įskaitant valstybinę oficialią statistiką iš 34 valstybių ir policijos statistiką iš 23 valstybių. Be to, informaciją pateikė ir pilietinės visuomenės grupės bei tarpvyriausybinės organizacijos, tokios kaip Tarptautinė migracijos organizacija, Jungtinių Tautų Vyriausiojo komisaro biuras ir kt.

Dalyvaujančios šalys, įskaitant ir valstybes, pilietinės visuomenės grupes bei tarpvyriausybines organizacijas, pateikė duomenis apie neapykantos nusikaltimus tokiais pagrindais: rasizmas, ksenofobija, antisemitizmas, neapykantos nusikaltimai prieš musulmonus, krikščionis beii Romų bendruomenę, neįgalius asmenis, taip pat lyties, seksualinės orientacijos bei lytinio tapatumo pagrindais. Ataskaitos duomenys taip pat pateikti grafiko pavidalu, kuris atskleidžia neapykantos nusikaltimų pagrindus bei incidentų rūšis. Iš viso ištirti 5 843 incidentai, tarp kurių buvo smurtiniai užpuolimai, grasinimai ir pasikėsinimai į nuosavybę ir kt.

Remiantis minėtu grafiku, didžiausias incidentų skaičius buvo nustatytas antisemitizmo pagrindu (253 smurtinės atakos, 168 grasinimai, 1720 pasikėsinimai į nuosavybę), taip pat ir rasizmo bei ksenofobijos pagrindais (atitinkamai 1 113, 190, 305). Svarbu pažymėti, jog neapykantos nusikaltimai seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais vis dar lieka iššūkiu ir apima 755 smurtinius užpuolimus. Mažiausias incidentų skaičius buvo užfiksuotas lyties, neįgalumo bei neapykantos prieš Romų bendruomenę pagrindu, tačiau neapykantos nusikaltimai prieš musulmonus ir krikščionis tebeužima tarpinę poziciją ir vis dar reikalauja daug pastangų siekiant jų išvengti.

Lietuva yra viena iš valstybių, teikiančių duomenis apie neapykantos nusikaltimus Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui. Oficiali įvykių statistika yra renkama Policijos departamento ir Generalinės prokuratūros. Iš viso  2017 metais oficialių pareigūnų fiksuoti 9 neapykantos nusikaltimai, kurie apima 6 incidentus, susijusius su rasizmu ir ksenofobija, bei 3 nusikaltimus, nukreiptus prieš seksualinę orientaciją bei lytinį tapatumą.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) taip pat dalyvauja ataskaitos rengimo procese ir kasmet pateikia informaciją apie Lietuvoje įvykdytus neapykantos nusikaltimus. Praėjusiais metais EFHR pranešė apie 5 fiksuotus neapykantos nusikaltimus, susijusius su rasizmu ir ksenofobija: 1 asmens užpuolimas, 1 grasinimas, 3 pasikėsinimai į nuosavybę (http://hatecrime.osce.org/lithuania).

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro direktorė Ingibjörg Sólrún Gísladóttir paragino valstybes nares dėti kuo daugiau pastangų ir toliau kovoti su neapykantos nusikaltimais. Ji mano, kad teikiamų duomenų kokybė tampa vis geresnė, tačiau vis dar yra daug ką pasiekti, kad nukentėję nuo neapykantos nusikaltimų pajustų realų skirtumą. 

Su ESBO ataskaita galite susipažinti čia: http://hatecrime.osce.org/2017-data

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…