• 2018/08/14

Diskriminacija darbo skelbimuose vis dar neretas svečias

Diskriminacija darbo skelbimuose vis dar neretas svečias

Jau kelerius metus VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (toliau – EFHR) kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba) kovoja su internete bei spaudoje pasirodančiais diskriminuojančiais darbo skelbimais. Deja, vis dar pasitaiko darbo skelbimų, kuriuose darbdaviai nepagrįstai suteikia pirmenybę tam tikros grupės asmenims. 

2018 m. liepos 13 d. EFHR kreipėsi į Tarnybą dėl diskriminuojančio darbo skelbimo, kurio reikalavime buvo nurodoma, kad ieškomo darbuotojo amžius turėtų būti tarp nuo 23 iki 35 metų. Lygių galimybių įstatymo 11 str. nustato, jog skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu. Bendrovės, kurį patalpino darbo skelbimą vadovas nurodė, jog skelbimas yra bandomojo pobūdžio ir bendrovė negavo nė vieno kandidato duomenų ir asmuo į siūlomas pareigas nėra priimtas. Po tyrimo Tarnyba konstatavo, jog patalpindama tokį darbo skelbimą amžiaus pagrindu bendrovė tiesiogiai diskriminavo asmenis iki 23 metų ir nuo 35 metų, tuo pažeisdama Lygių galimybių įstatymo 11 straipsnio nuostatas t. y., padarė lygių galimybių pažeidimą.

2018 metais EFHR pateikė 11 skundų Tarnybai, kuriuose darbdaviai galimai diskriminavo asmenis įvairiais pagrindais (dažniausiai dėl amžiaus).  2015 m. EFHR kartu su Tarnyba ėmėsi iniciatyvos, jog diskriminuojančių darbo skelbimų ateityje sumažėtų – paruošė ir išplatino atmintinę darbdaviams, rekomenduojančią, kaip teisingai, nepažeidžiant Moterų ir vyrų lygių galimybių bei Lygių galimybių įstatymų nuostatų, reikia ruošti darbo skelbimus. Taip pat, atsižvelgiant į darbdavių poreikius yra rengiami nemokami mokymai ir teikiamos konsultacijos.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…